FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut06/05/2018

Åsidosättande av skyldighet vid servitut

Vår fastighet har ett servitut om fiskerätt i en sjö och servitut om tillgång till en notgistplats. Ägaren till marken som omger platsen förvägrar oss att ha båt vid platsen och att i övrigt nyttja rätten. Enligt dom i Svea hovrätt om vad som innefattas av ett sådant servitut skall det innebära rätt till båtplats, plats att hantera nät och redskap samt nyttjande av väg dit.

Hur hanterar vi detta. Det är enda möjligheten att komma åt fiskevattnet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åsidosättande av skyldighet vid servitut

Den tjänande fastigheten, dvs. ägaren till marken som ni har servitut på får inte hindra utövandet av servitutet och har inte rätt att förvägra dig nyttjandet av marken servitutet. Ägaren har uppenbart åsidosatt sina skyldigheter av vad som följer av servitutet vilket innebär att du har rätt att kräva fullgörelse av vad som eftersatts och ersättning för skada (14 kap 7 § jordabalken).

Om fastighetsägarens åsidosättande av skyldighet är av väsentlig betydelse för dig och ägaren inte vidtar rättelse efter anmaning har du rätt att häva servitutet och erhålla ersättning för skada (14 kap 8 § jordabalken). För att häva servitutet ska du underrätta den andre fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål för att inte förlora din rätt till hävning, (14 kap 10 § jordabalken).

Hur ska du gå tillväga?

Du bör kontakta fastighetsägaren för att reda ut situationen men om denne inte är samarbetsvillig vilket tycks vara fallet kan du kontakta Lantmäteriet för vidare råd om hur du ska gå till väga.

Hoppas detta gav svar på din fråga! Hör gärna av dig till Lawline igen om det är något mer du undrar över!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”