FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/03/2014

Åsidosättande av lagfartsskyldighet

Hej,

För ett och ett halvt år sedan fick min hustru genom gåvobrev överta en gård. Eftersom givaren bodde kvar kom vi överens om att han skulle bo kvar så länge han orkade sköta sig själv och gården. Nu har flyttat från gården och vi vill då ha lagfart på den. När jag tar del av JB 20 kap så framgår det att Lantmäteriet måste ha in gåvobrevet senast 3 månader efter överlåtelsedagen. Betyder det att hustrun inte kan få lagfart på gården? Hon har ju ett dokument som gör henne till gårdens ägare.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Då det rör sig om fast egendom aktualiseras mycket riktigt jordabalk (1970:994) (JB). Av det 20 kap JB framgår det bestämmelser som gäller vid ansökan om lagfart. Enligt 20kap 2§ JB sägs att fångeshandlingen ska lämnas in inom tre månader från det att den upprättades. Det finns i 20 kap 7§ JB några undantag från dessa tre månader, i vilka den sökanden får vilande lagfart, dessa är däremot inte tillämpliga i nuläget.

Får inskrivningsmyndigheten reda på att skyldigheten att söka lagfart har åsidosatts får de, enligt 20kap 3§ JB, ålägga den sökande med vite för att inte uppfyllt sin skyldighet att söka lagfart.

Jag skulle råda er att kontakta inskrivningsmyndigheten det vill säga Lantmäteriet, så snart som möjligt och söka lagfart, för att på så vis se till er rätt till fastigheten i fråga.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. 
Vänligen, 

Anna HelgessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000