Arvsskatt, försäljning av fastighet

FRÅGA
Jag har en fråga kring beskattning vid försäljning av fastighet. Fastigheten köptes på 70-talet för ca 40 000:- av person A. När A dog på 90-talet ärvdes fastigheten av person B som i samband med arvet betalde arvsskatt på 540 000:- Nu planerar B att sälja fastigheten för ca 2 500 000:- och undrar hur vinstskatten beräknas?
SVAR

Hej Christina!

Vad roligt att du hittat till oss på Lawline!

Beräkning av skatt vid försäljning av fastighet som gått i arv görs enligt vad som kallas kontinuitetsprincipen. Den innebär att arvtagaren kliver in i arvlåtarens skattemässiga skor. Vinstskatten beräknas därför utifrån dels det faktiska försäljningspriset, dels vad A köpte den för, det vill säga ca 40 000 kr.

Arvsskatt var en statlig skatt vilket det inte går att få avdrag för, det framgår av inkomstskattelagen 9 kap 4 §.

Det går däremot att få avdrag för eventuella ny- till- eller ombyggnationer som person A gjort på fastigheten innan huset övertogs, om det finns några uppgifter kvar kring det.

Beräkningen görs på följande sätt:

+ Försäljningspriset
- Utgifter för försäljningen
- Inköpspris och lagfartskostnad m.m.
- Förbättringsutgifter
+ Återföring av uppskov
= Vinst/Förlust

För er kan det se ut på detta sätt:

Försäljningspris 2 500 000

- inköpspris - 40 000

- ev. mäklararvode (hittar på) - 75 000

- förbättringsutgifter (senaste fem åren) - ?

- ev ny-till eller ombyggnad - ?

Vinst 2 385 000

Skatt på kapitalvinst (22 procent) -524 700

Netto 1 860 300

Förbättringsutgifter är avdragsgilla för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5 000 kronor. Understiger förbättringsutgifterna 5000 kr ett visst år är det inte avdragsgillt. Ny-, till- eller ombyggnadskostnader är avdragsgilla förbättringar oavsett när de gjorts. Förbättrande reparation och underhåll får bara dras av de sista fem åren.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94564)