Arvsregler när den avlidne var gift

2015-11-30 i Make
FRÅGA
Vi har varit gifta i 36 år. Har gjort bodelning och har äktenskapsförord. Vi har idag ett testamente som säger att vi två ska ärva varandra. Nu vill min make riva detta testamente och att jag ska skriva ett eget där han ska ärva mig men han vill inte skriva något .Vi har inga gemensamma barn. Jag har en syster. Min make har 2 särkullbarn. Vad händer om min make dör och han inte har något testamente? Vad händer om jag dör?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ett testamente kan enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637) [ÄB] återkallas genom att testamentshandlingen förstörs. Om ni återkallar ert inbördes testamente utan att skriva något nytt blir de legala arvsreglerna gällande. I det fall din make avlider först kommer hans barn att ärva honom direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Du som efterlevande maka kommer emellertid ha rätt att ur kvarlåtenskapen efter din make, så långt det räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom du fått vid bodelningen och eventuell enskild egendom motsvarar fyra basbelopp.

Om du avlider före din make kommer kvarlåtenskapen tillfalla din make med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Efter hans bortgång kommer dina legala arvingar, d.v.s. din syster om hon är vid livet och i annat fall hennes barn, ta samma andel i din makes dödsbo som han ärvde efter dig, enligt 3 kap. 2 § ÄB. Om det inte finns några legala arvingar efter dig vid din makes bortgång kommer hans barn att ärva allt enligt 3 kap. 8 § ÄB.

Om din make avlider först finns det en möjlighet för hans barn att avstå sin rätt att omedelbart få ut sitt arv till förmån för dig som efterlevande maka enligt 3 kap. 9 § ÄB. I sådant fall får barnen ut sitt arv efter sin fader först vid din bortgång.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (436)
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?
2020-08-25 Bodelning vid makes död

Alla besvarade frågor (84107)