Arvsrättsliga konsekvenser av äktenskap

jag har tidigare varit gift och fått 3 barn. min man avled. Är nu sambo, som oxå har ett barn från tidigare förhållande. ( alla barn är vuxna) vi har fixat försäkring med banken och även skrivit papper. vi har köpt hus tillsammans som vi renoverat. Men frågan är, är det en fördel om vi gifter oss? vi vill ju skydda varandra och att barnen få sitt när vi inte lever längre.

Lawline svarar

Hej!

För er kommer det inte bli någon skillnad vad gäller arv om ni gifter er, då ni båda har särkullbarn och inga gemensamma barn. Särkullbarns arvsrätt går nämligen före makes arvsrätt, 3:1 ärvdabalken, varför dina tre barn kommer dela på arvet efter dig och din sambos barn kommer ärva hen. Om ni vill kunna ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Ett äktenskap får dock andra juridiska konsekvenser för er, främst gällande skydd vid en separation. Som sambor delar ni endast samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen), men som makar delar ni all egendom, förutsatt att den inte är enskild egendom enligt 7:2 äktenskapsbalken (10:1 äktenskapsbalken).

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637
Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376
Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”