Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall

2021-01-22 i Make
FRÅGA
Jag och min man har inga gemensamma barn. Jag har två barn sen tidigare. Min man har inga barn.Vi har äktenskapsförord. En lantbruksenhet där även bostadshuset ingår. Vad händer med mig när min man avlider. Vem ärver honom? Gäller äktenskapsförordet även vid dödsfall?Vore tacksam för svar
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I mitt svar presumerar jag att din man inte har upprättat ett testamente som kan inskränka arvsrätten.

I och med att din man inte har några barn så är det du som i första hand ärver din man vid hans dödsfall (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Äktenskapsförord gäller vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller under pågående äktenskap. Ett äktenskapsförord ger en möjlighet att göra egendom till antingen enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord gör det däremot inte möjligt att reglera arvsordningen efter en avliden make. För att reglera arvsordningen krävs i sådana fall ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär således att ett äktenskapsförord inte ger effekt vid en makes dödsfall.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (467)
2021-05-12 Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (92284)