Arvsrätt vid särskilt avtalat genom testamente

2017-04-14 i Testamente
FRÅGA
skall arvslotten delas 50/50 innan fördelning sker eller skall allt delas lika mellan alla om det står "All övrig egendom efter oss båda skall i lika delar fördelas mellan respektive makes syskonbarn"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på vilka du menar att arvslotten ska delas lika mellan. Men jag förutsätter nu att du pratar om efterlevande make/ makas rätt till arv och att ett testamente upprättats med den mening du citerat. Först och främst sker en bodelning. I bodelningen delas den gemensamma egendomen lika mellan makarna. Se 9 kap § 1 § äktenskapsbalken och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Den avlidnes kvarlåtenskap ärvs sedan av den med bäst rätt till arv. En make/ maka har enligt lag bäst rätt och ärver all kvarlåtenskap. Men om testamente upprättats kan dock detta arv till viss mån begränsas. Maken/ makan har alltid rätt, så långt kvarlåtenskapen räcker, att erhålla fyra gånger prisbasbeloppet. Denna lagreglering är tvingande och kan inte begränsas genom testamente. Se 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Jag tolkar formuleringen av testamentet som att den kvarlåtenskap som finns kvar efter att maken/ makan fått sin andel ska fördelas lika mellan respektive makes/ makas syskonbarn.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94159)