Arvsrätt vid äktenskapsförord

2017-08-31 i Make
FRÅGA
Hej! Två makar har upprättat ett äktenskapsförord. Allt ska vara enskild egendom. Maken avlider och lämnar två barn från ett tidigare förhållande. Har jag uppfattat rätt: endast de två barnen ärver?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga besvaras genom att kika på ärvdabalken. Huvudregeln är att den efterlevande makan ärver enligt 3:1 1 st ÄB. Dock så har ett sälkullsbarn (barn som inte är gemensamma) rätt att få sin arvslott direkt och således lämna den efterlevande makan "arvslös".

Det finns dock en basbeloppsregel som återfinns i 3:1 2 st ÄB. Den förklarar att den efterlevande makan har rätt till kvarlåtenskap till ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp. I det här värdet inkluderas även egendom som den efterlevande makan fått vid en eventuell bodelning och den enskilda egendomen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94277)