Arvsrätt vid äktenskap

2020-05-23 i Make
FRÅGA
Hej! Jag har två barn av mitt första äktenskap. vi har skilt oss och båda har gift oss. jag bor med mina barn och min fru nu. Hur ska mina tillgången fördelas mellan mina barn och min fru? Jag och min fru har inge barn, men hur det går tillväga med arvet om vi hade barn! Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB).

Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. När en person är gift vid sin bortgång går makes/makas arvsrätt som huvudregel före barns arvsrätt, 3 kap. 1 § ÄB. Den efterlevande kommer ärva med fri förfoganderätt. Detta innebär att personen kan använda pengarna som hen önskar men har inte rätt att testamentera bort pengarna utan de kommer att tillfalla den bortgångnes arvingar vid den efterlevande makens bortgång, 3 kap. 2 § ÄB.

För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när den ena maken avlider, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn 3 kap. 1 § ÄB. Nu har ni inga gemensamma barn, men hade ni haft det hade din fru ärvt före dessa med fri förfoganderätt.

Särkullbarns rätt till arv

De barnen som du har sedan ett tidigare äktenskap är så kallade särkullbarn. Detta är barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter dig kommer tillfalla efterlevande make. Eftersom dina barn inte är barn till din fru, s.k. bröstarvinge, har dock barnen rätt att få ut sin arvslott direkt från dig vid din bortgång, 3 kap. 1 § ÄB. De kan även även välja att invänta sitt arv tills dess att din nuvarande fru går bort.

Sammanfattningsvis

- Huvudregeln är att efterlevande makes arvsrätt går först

- Särkullbarn har möjligheten att begära ut sitt arv direkt

- Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna gått bort

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (471)
2021-06-01 Vad händer med vårt hur om min man avlider?
2021-05-31 Makes arvsrätt
2021-05-31 Fråga om en ärvt egendom kan ingå i en bodelning
2021-05-21 Hur gör vi för att reglera giftorättsgods inom äktenskapet när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93111)