Arvsrätt och nyttjanderätt avseende en makes fastighet

2015-10-18 i Testamente
FRÅGA
Hej,bor sedan 1år tillsammans i min sambos egna fastighet, betalar skälig hyra, har under ca. 3 år lagt ner mycket av eget arbete på att renovera huset som är byggt -35, hon har stått för materialkostnader, jag för arbetet (som jag har tyckt om att göra),jag är pensionär min sambo fyllda 60, nu funderar vi på att gifta oss,nu till frågan: har jag rätt för att gardera mej framåt i tiden,vara säker på att få bo kvar i fastigheten om min fru går bort före mej,hon har en vuxen son,kan jag på något sätt begära ersättning för nedlagt arbete med renoveringen, har aldrig under årens lopp begärt något i ersättning,vid en eventuell försäljning av fastigheten nu när värdet har stigit,begära del av överskottet på vinsten,Tack för svaret,
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni kommer att gifta er och därför baseras följande svar på den förutsättningen.

Om en make avlider ska en bodelning ske. I så fall ska den avlidnes egendom fördelas enligt giftorättsreglerna. Detta innebär normalt sett att dödsboet och den efterlevande makens egendom ska läggas samman och fördelas lika (se 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Efter att bodelning har skett ska en fördelning ske enligt arvsreglerna. Det synes finnas ett särkullbarn (din frus son). I så fall gäller enligt 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken att din fru har rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (178 000 kr). Därefter har sonen enligt 3 kap. 1 § första stycket rätt att få ut den återstående kvarlåtenskapen, såvida han inte väljer att avstå sitt arv.

Sålunda kommer du i egenskap av make att ha rätt att få ut en viss mängd egendom. Det finns vidare möjlighet för er att tillförsäkra att du får ut ännu mer egendom genom att upprätta ett testamente. Om ni vill garantera dig maximal arvsrätt bör det anges i ett sådant att du har rätt att få ut hela kvarlåtenskapen med förbehåll för sonens laglott (se här). Det är även möjligt att ingå ett ömsesidigt testamente i vilket ni anger att ni ärver efter varandra (men även i ett sådant bör förbehåll göras för sonens laglott).

Det kanske är så att din fru vill att hennes son ska ärva fastigheten, men samtidigt vill ge dig en rätt att bo kvar i den under din återstående livstid. I så fall går det alldeles utmärkt att istället ange detta i testamentet.

Vi rekommenderar att ni vänder er till Familjens jurist för att få hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt testamente. Ni kan enkelt boka tid hos dem här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar,
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91260)