Arvsrätt mellan makar med enskild egendom

Hej!

Vi håller på att upprätta ett äktenskapsförord men har fastnat på en formulering i en mall som vi hittade på internet. Det står såhär:

"Enskild egendom: Med enskild egendom åsyftas egendom som tillhör en av makarna ensam. Denna egendom ska inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad eller vid arvskifte."

Det vi undrar över är det allra sista om arvskifte. Om någon av oss avlider medan vi fortfarande är gifta så vill vi att den andre ska ärva alltihop som den avlidne hade (även den enskilda egendomen), men blir det så om vi har formuleringen ovan? Ska vi ta bort den sista frasen om arvskifte och sluta meningen vid äktenskapsskillnad? Eller är helt enkelt definitionen av enskild egendom just det som står?

Tacksamma för hjälp.

/Vänligen Jan & Anna Johansson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni behöver inte ta bort den sista frasen om arvsskifte i äktenskapsförordet. Det ni ärver från den andra maken under förutsättning att ni fortfarande är gifta vid dödsfallet, är kvarlåtenskapen från den maken, oavsett om den kvarlåtenskapen utgör enskild egendom eller inte. Man gör alltså ingen uppdelning i vad som ska ärvas beroende på om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. I er bodelning kommer ingen egendom utgöra giftorättsgods, vilket medför att kvarlåtenskapen från den avlidna maken tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Det innebär att maken kan förfoga fritt över egendomen med begränsningen att den inte kan testamenteras bort. Om ni inte hade haft ett äktenskapsförord skulle en bodelning gjorts av ert giftorättsgods, vilket hade medfört att kvarlåtenskapen från den avlidne maken hade tillfallit den efterlevande maken med full äganderätt. Full äganderätt har inga begränsningar, det arvet kan alltså också testamenteras bort. Er formulering ger effekten att ni ärver varandra vid bortgång 3:1 ÄB , med fri förfoganderätt eftersom att ni bara har enskild egendom.


Hoppas att ni fick svar på er fråga och ni är varmt välkomna att återkomma!

Maria PetterssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning