Arvsrätt - maka och särkullbarn

Hej,

Vem ärver efter min man han har tre barn sedan tidigare före vårt äktenskap och jag har ett barn sedan tidigare vi hade dock inga gemensamma barn vänligen dela även upp det procentuellt tack!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vid en bortgång av en make har den andra maken och den dödes bröstarvingar bäst rätt till arvet. Arvet består av din makes giftorättsgods samt enskild egendom. Giftorättsgodset är alla era gemensamma tillgångar delat på två. Det som kan betraktas som enskild egendom finns i 7 kap. 2 §. Vad som räknas som gemensam bostad står i 7 kap. 4 §. Se även 10 kap. i äktenskapsbalken för vad som ingår i bodelningen.

Du har rätt att behålla hans giftorättsgods till viss del. Har hans barn rätt att få ut sina andelar direkt. De kan välja att vänta tills du också är borta, vilket stadgas 3 kap. 1 och 9 §§ ärvdabalken. De har rätt till hälften av giftorättsgodset, se 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Du har rätt till att få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Särkullbarnens 50 % räknas bort först, du har rätt till de kvarvarande 50 % av din makes giftorättsgods.

Särkullbarnens andelar blir 16,6 % vardera. Ditt barn ärver dig först efter din bortgång och har ingen rätt till din makes arv.

Om du har några fler frågor eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Greta ApelmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”