Arvsrätt för make då hustrun ärver av sina föräldrar

2016-06-14 i Make
FRÅGA
Min hustrus båda föräldrar är döda, ärver jag som make någon del av arvet ?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte är släkt med din hustrus föräldrar så kommer du ej få del av arvet såvida det inte finns något testamente. Du skriver inget om ett något testamente, men om det skulle finnas ett testamente och den sista avlidna av din hustrus föräldrar har testamenterat något till dig får du då del av arvet.

Om det inte finns något testamente kommer din hustru ärva efter sina föräldrar eftersom hon är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se här). Detta arv kommer bli hennes egendom och hon kan råda över det fritt enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (se här).

Fördjupning:
Det finns exempel då du kan få del av din hustrus arv. Ett exempel kan vara om det finns tillgångar kvar av arvet och din hustru avlider före dig, då kommer du ärva hennes kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB (se här) . Ett annat exempel är om ni skulle skiljas och en bodelning kommer tillstånd. Då kan din hustrus arv från hennes föräldrar ingå i bodelningen såvida detta arv inte är enskild egendom enligt förutsättningarna i 7 kap. 2 § ÄktB (se här), exempel att ni har skrivit ett äktenskapsförord om att detta arv är hennes enskilda.

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (454)
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?

Alla besvarade frågor (88213)