Arvsrätt för makar

2015-11-17 i Make
FRÅGA
Jag och min hustru är gifta. Hon har inga barn, jag har inga barn och min hustru och jag har inga gemensamma barn. Mina föräldrar är skilda och avlidna. Jag har en halvbror, Fars son i andra äktenskapet. Med denne halvbror har jag ingen kontakt. Om jag avlider, vad ärver min hustru? Vi har eget hus utan lån och en del tillgångar på banken. Jag vill skydda min hustru från obehag efter min död.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.

Din fråga rör bestämmelserna i Ärvdabalken, vilken du hittar och kan ta del av här.

Den ordning i vilken släktingar till en avliden ärver är: barn, föräldrar, syskon, syskonbarn och slutligen mor- och farföräldrar (se här) och (se här). Om arvlåtaren var gift ska emellertid hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med undantag för särkullbarn (barn till den avlidne som inte är gemensamt med nuvarande make) som har rätt att få ut sin arvslott framför efterlevande make (se här).

Den efterlevande maken ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att man t.ex. kan sälja eller byta bort kvarlåtenskapen men att man inte får testamentera bort den. När den efterlevande maken sedan avlider ska det som denne ärvt med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar (se här).

Det här innebär i ditt fall att din hustru kommer att ärva all kvarlåtenskap efter dig eftersom du inte har några barn som kan kräva ut sin laglott. Den är först efter att din hustru har avlidit som din halvbror kan komma att ärva det han skulle ha ärvt av dig.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Är det något mer du funderar över är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline genom frågeformuläret.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86735)