FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake23/10/2020

Arvsrätt för efterlevande make vid testamente

Hej. Jag och min fru är gifta sedan 43-år. Hon skrev nyligen en testamente och hon testamenterat sin del av giftorättsgods på våra tre barn och vi har ett hus som vi köpte tillsammans. Vi er sjuttio åldern och vad händer nu ? Om min fru går förre mig behöver jag sälja huset, som jag vet den som lever vidare som ärver eller har jag fel när det finns ett testamente. Tacksam försvar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagar om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Utgångspunkten utan testamente

Utgångspunkten när det gäller arv för dig som efterlevande make är att kvarlåtenskapen som din fru efterlämnar sig tillfaller dig tills dess att du avlider. Dina barn får vänta med att få ut sitt arv tills även du har avlidit. Detta kallas efterarvsrätt (3 kap. 1 & 2 §§ ÄB).

Vad innebär testamentet?

Genom testamente kan dock dessa regler sättas ur spel. Det föreskrivs nämligen att testamente endast inte gäller i den utsträckning du som efterlevande make inte får behålla minst 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB) (prisbasbeloppet för 2020 är 47 300kr). Så länge du har mer än 189 200kr kan alltså din fru bestämma över sin del fritt genom testamente (så länge hon inte kränker någon laglott). För förtydligandets skull ska jag nämna att det räcker att du själv har 4 prisbasbelopp. Du har ingen rätt att utöver din egna kvarlåtenskap dessutom ärva 4 prisbasbelopp.

Vid äktenskapsskillnad på grund av dödsfall ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Här ska all giftorättsgods ingå och förutsatt att ni inte har några äktenskapsförord så är allt giftorättsgods och ni kommer därför få hälften vardera (10 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB).

Den make som har störst behov av bostaden har dock rätt att få denna på sin "lott", vilket blir du i en situation där din fru avlidit (11 kap. 8 § ÄktB). Dock ska ni fortfarande få lika mycket ur bodelningen, vilket innebär att du behöver "lösa ut" dödsboet genom att istället ge annan egendom på dödsboets lott eller ställa godtagbar säkerhet för "lånet" (11 kap. 9-11 §§ ÄktB)

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om din fru testamenterar all sin kvarlåtenskap till era barn så kommer du som efterlevande make endast vara garanterad 4 prisbasbelopp. Du kan få bostaden på din lott genom behovsprövningen, men har du inte råd att "lösa ut" dödsboet så kommer du tvingas sälja bostaden för att sedan dela försäljningen lika.

Min rekommendation

Min rekommendation är att du och din fru diskuterar möjligheten för henne att testamentera åtminstone sin del av huset till dig med fri förfoganderätt, och att denna när du sedan avlider ska tillfalla era gemensamma barn. På det sättet kan du få bo kvar i huset fram till att du avlider. En annan lösning är såklart att hon inte upprättar något testamente alls, utan låter dig få hennes kvarlåtenskap enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ÄB) och att era barn sedan får efterarvsrätt, vilket innebär att de får ut sitt arv när du avlider (3 kap 2 § ÄB). Värt att nämna är att om ni skiljer er så gäller inte längre testamentet i den del där man testamenterar egendom till den f.d. partnern, vilket innebär att om ni skiljer er riskerar inte din fru att du ärver henne enligt testamentet (11 kap. 8 § ÄB). Det finns även vissa regler som skyddar era barn från att den efterlevande maken missköter egendomen som barnen har efterarvsrätt till, till exempel om den efterlevande maken ger bort egendom genom gåva (3 kap. 3 § ÄB).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?