Arvsrätt för bosatt i utlandet

FRÅGA
Mina föräldrar bor i sverige samt är födda i sverige. Jag bor i Schweiz sedan 1995 nu 22år har jag bott utomlands.Jag har en syster som bor och är född i sverige.Får jag ärva precis som om jag bodde i sverige från mina föräldrar. Gäller samma delning mellan mig och min syster trots att jag bott i Schweiz så länge?Eller förlorar jag på något sätt min arvsrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sedan 2015 gäller i Sverige Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 som gällande lag. Enligt denna ska lagen i det landet där arvlåtaren avlider gälla. Dina föräldrars egendom ska alltså delas upp mellan deras arvingar enligt svensk lag (Ärvdabalken). Om det inte finns något testamente eller andra arvingar, ska du och din syster erhålla 50 % var av dina föräldrars egendom efter att de båda har avlidit.

Schweiz är inte medlem i EU och arvsförordningen gäller därför inte i Schweiz. Schweizisk lag kan därför bli tillämplig för dig i den mån att du kan bli skyldig att betala arvsskatt om det finns en sådan skatt i Schweiz.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (895)
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv
2021-02-23 Arvsskatt i Schweiz
2021-02-21 Kostnader för begravning

Alla besvarade frågor (89567)