Arvsrätt efter farbror samt avsägelse av arv

2016-09-27 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag undrar om jag har arvsrätt efter min farbror eftersom min pappa gick bort för många år sedan. Farbrodern, som aldrig varit gift eller har egna barn, har bott kvar i föräldrahemmet sedan mina farföräldrar gått bort och jag förmodar att han står som ägare på fastigheten som numera är gravt misskött.Min faster lever ännu och har två barn. Min fråga är nu vad som händer om jag avsäger mig en ev arvsrätt och hur och när gör jag det? Blir jag då befriad från att ta hand om hans fastighet och kan gå skadefri ifrån det, eller kan jag ändå tvingas att ta hand om det? Är det jag (genom min pappas arvsrätt) och min faster (i praktiken hennes barn) som är arvingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Vem ärver din farbror?

De regler som finns om hur arv ska fördelas finns samlade i en lag som heter Ärvdabalken, hädanefter förkortar jag den ÄB.

Eftersom din farbror inte har några egna barn och dina farföräldrar inte längre är i livet så delar som utgångspunkt din faster och din far på arvet efter din farbror. Då din far har gått bort så blir det du som tar över din fars arvslott. ÄB 2:2. Du och din faster ärver alltså din farbror med hälften var. Skulle din faster redan gått bort vid din farbrors bortgång så inträder istället barnen i hennes ställe och tar 50% var av hennes lott.

Hur avsäger du dig din arvsrätt?

Du har mycket riktigt en möjlighet att avsäga dig arvet efter din farbror. För att denna avsägelse ska vara giltig så skall den göras genom att skriftligen godkänna ett testamente som din farbror upprättat där det framgår att du inte ska ärva, alternativt upprätta en skriftlig handling som du överlämnar till din farbror där du avsäger dig arvet. ÄB 17:2. Konsekvensen av att avsäga dig ditt arv blir att din faster ärver allt efter din farbror.

Om du inte avsäger dig arvet så kommer din farbrors kvarlåtenskap att delas upp och fördelas mellan dig och din faster. Vill du då inte ha fastigheten så kan du försöka komma överens med din faster om att hon tar över den i utbyte mot att du får annan egendom alternativt att hon betalar pengar för att lösa ut dig.

Kommer ni inte till någon gemensam lösning alternativt att det inte finns någon annan egendom av värde i dödsboet så blir ni samägare av fastigheten efter arvskiftet. ÄB 23:3 2st.

Lagen om samäganderätt gäller då i förhållande till er och fastigheten. Enligt 6§ i denna lag så kan du då ansöka hos tingsrätten att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. För att en försäljning då inte ska ske så krävs synnerliga skäl, det är alltså svårt för en av samägarna att motsätta sig en sådan här försäljning.

Sammanfattning

Om det inte finns familjemedlemmar än de du nämnt så kommer du alltså att ärva hälften av din farbrors kvarlåtenskap. Du kommer då att behöva ta befattning med fastigheten men den kan trots det troligen auktioneras ut på din begäran. Gör du en arvsavsägelse så behöver du visserligen inte befatta dig med huset men ärver å andra sidan ingenting heller.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (322)
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv

Alla besvarade frågor (88280)