Arvsordningen

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Det är länge sedan jag och min dotters pappa bodde ihop.Jag har dotter och en syster som lever.Om jag dör ärver väl min dotter allt?Men vad händer med kvarlåtenskapen om jag dött och så dör min dotter?Vänligen,
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att du inte skrivit ett testamente samt att du och din dotters pappa inte är gifta. Jag kommer först berätta allmänt hur arvsreglerna fungerar för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.

Arvsordningen
Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Arvtagare är uppdelade i tre klasser (2 kap ärvdabalken).

I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver.

I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar. I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.

I den tredje och sista arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.

Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfonden.

Vem ärver din kvarlåtenskap?
Det framgår i din fråga att du har en dotter och en syster. Skulle du avlida medan din dotter och din syster är vid liv så kommer din dotter att ärva hela din kvarlåtenskap eftersom att hon tillhör första arvsklassen. Din syster kan endast ärva om din dotter skulle avlida innan dig eller om du skriver ett testamente där din syster inkluderas.

Om du avlider så får din dotter hela arvet. Skulle hon sedan avlida så kommer arvet att utdelas utefter arvsklasserna. Har din dotter exempelvis inga barn (arvsklass 1) så går hela hennes arv till pappan (arvsklass 2).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86388)