Arvsordning vid klandrat testamente

2016-08-01 i Testamente
FRÅGA
HejEtt testamente innehåller ett formelfel.Om testamente klandras av hälften av förmånstagarna och dom andra godkänner.Ej bröstarvingarHur fördelas då tillgångarna.
SVAR

Hej!

Er fråga berör hur tillgångarna fördelas vid ett klandrat testamente, vilket aktualiserar ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

När ett testamente anses vara ogiltigt innebär det att det inte längre är bindande, vilket innebär att tillgångarna fördelas enligt den allmänna arvsordningen;

Enligt 2:1 ÄB ärver i första hand bröstarvingar (barn och därefter barnbarn).Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar enligt 2:2 1 st ÄB.Lever inte föräldrarna ärver syskonen enligt 2:2 2 st ÄB, är dessa bortgångna ärver syskonbarnen genom deras föräldrar.Om varken syskon eller föräldrar fortfarande är vid livet går tillgångarna enligt 2:3 ÄB till farföräldrar och morföräldrar.Om ingen av dessa arvingar fortfarande är vid livet, tillfaller arvet allmänna arvsfonden enligt 5:1 ÄB.

Då det av er fråga framgår att det inte finns några bröstarvingar, övergår alltså arvsrätten till den avlidnes föräldrar och därefter vidare i arvsordningen om dessa inte heller är i livet.

Värt att poängtera är dock om arvlåtaren var gift eller inte, om sådant är fallet tillfaller kvarlåtenskapen i dess helhet till den efterlevande maken enligt 3:1 1 st ÄB.

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2729)
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

Alla besvarade frågor (88404)