Arvsordning - make och särkullbarn

2016-04-20 i Make
FRÅGA
Jag är gift med en man som tidigare blivit änkling, ett särkullbarn ärvde sin mamma och då fick en biologisk dotter lika mycket, hur betraktas det i vår arvsrätt nu? Jag har också barn från ett tidigare äktenskap, men vi har inga gemensamma barn.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om en make dör har den efterlevande maken vanligtvis rätt att överta hälften av makarnas tillgångar på grund av sin giftorätt, det innebär att en make ärver för gemensamma barn, vilket följer av 3 kap 1 § Ärvdabalken, och att om din make går bort har du rätt att få ut hela hans kvarlåtenskap.

DOCK måste en make ge vika för särkullbarns rätt till arv när dess förälder dör. Alltså, dina barn från ditt tidigare äktenskap har rätt att ärva före din nya make om du skulle gå bort. Detta följer av 3 kap 1 § 1 st. Ärvdabalken. Särkullbarn har rätt att avstå från arv till förmån för efterlevande make, och barnet får då istället ut sitt arv där den efterlevande maken går bort vilket regleras i 3 kap 9 § samma lag.

Väljer särkullbarnen att få ut sitt arv vid deras förälders död måste dock en regel som heter basbeloppsregeln beaktas, som hittas i 3 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken. Basbeloppsregeln är en arvsrättslig garantiregel vilket innebär att en efterlevande make ALLTID har rätt till egendom vars värde motsvarar fyra basbelopp. I år är basbeloppet 44 400 kr, vilket innebär att en efterlevande make har rätt att få ut en kvarlåtenskap till ett värde på 177 600 kr. Vid en makes död görs alltid en bodelning och behovet en efterlevande make har ska i första hand täckas med värdet av egendom som man får ut genom bodelning, enskild egendom eller arv/testamente från den avlidna maken. Det är först om det sammanlagda värdet av den egendomen understiger fyra basbelopp som, det så långt som möjligt, utgå ur kvarlåtenskapen. Skulle hela kvarlåtenskapen gå till en efterlevande make på grund av basbeloppsregeln får särkullbarn helt enkelt vänta tills den andra maken också går bort och barnet får ut arv genom efterarv.

Detta betyder för din del att om din make skulle gå bort, så har du först och främst rätt till arv men din makes barn från tidigare förhållande kan välja om de vill få ut sin arvslott, och du får då ut vad som finns kvar av kvarlåtenskapen. Men som sagt, basbeloppsregeln som jag beskrev måste alltid beaktas.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86935)