Arvskifte om ena maken har barn

2020-07-03 i Make
FRÅGA
Hej!Vad händer när någon av oss dör? Vår situation:- Jag har 2 barn, min fru inga- Våra gemensamma tillgångar (Bostadsrätt, bil, pengar)Det vi tror händer om någon av oss går bort:- Om min fru avlider ärver jag allt, eftersom hon inte har några barn- Om jag avlider behåller min fru sin andel (50%) av vårt gemensamma. Ärver hon sen automatiskt halva min andel av vårt gemensamma? Eller ärver mina barn hela min andel av vårt gemensamma? Går det att ändra detta i så fall med testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) men påverkas av Äktenskapsbalken (ÄktB)

1. Om din fru dör

Du har helt rätt i att du ärver allt om din fru dör (ÄB 3:1). Dock ska en bodelning först ske eftersom en makes död räknas som att äktenskapet upplöses - likt vid en skilsmässa (ÄktB 1:5 och 9:1). Den egendom som inte är "enskild egendom" (t.ex genom äktenskapsförord) och inte krävs för att täcka skulder som någon av er har ska då delas lika mellan dig och din frus s.k dödsbo (ÄktB 7:1, 10:1, 11:2 1st och 11:3).

Vad din fru (hennes dödsbo) får i denna bodelning utgör hennes kvarlåtenskap vilket du alltså ärver. Det är dock viktigt att göra denna bodelning trots att du ärver allt. Om din frus föräldrar, syskon eller syskons barn/barnbarn lever när du dör har de nämligen rätt till efterarv (ÄB 3:2 1st).

Efterarv innebär att den med bäst arvsrätt efter din syster (t.ex hennes föräldrar) ärver dig när du dör. Vanligast är att denne får hälften av din kvarlåtenskap men detta kan påverkas av bodelningen vid din frus död (ÄB 3:2 3st). Man kan inte kringgå detta genom testamente eller gåvor (ÄB 3:2 och 3:3).

Detta innebär alltså att dina barn inte ärver all din egendom när du dör - så länge någon av din frus föräldrar, syskon eller syskons barn/barnbarn lever.

2. Om du dör

Om du dör först så ska, precis som ifall din fru skulle dö först, bodelning ske. Din fru behåller då hälften av er gemensamma egendom (om det inte finns skulder, äktenskapsförord eller liknande som påverkar) precis som du säger. Detta sker alltså i bodelningen, inte i arvskiftet.

När arvet efter dig - dvs det du/ditt dödsbo fick i bodelningen - sedan ska fördelas är utgångspunkten att dina barn ärver allt. De kan dock avstå från sitt arv och låta din fru ärva. Då har de rätt till efterarv (se ovan) när hon dör istället (ÄB 3:1 och 3:9).

Man kan justera detta till viss del genom testamente. Dina barn har rätt att dela på hälften av din kvarlåtenskap, den s.k laglotten (ÄB 7:1). Du kan dock testamentera bort den andra halvan, t.ex till din fru. Jag kan tillägga att du egentligen kan testamentera bort allt du äger, dina barn måste nämligen invända mot testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7:3 1st).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (458)
2021-03-07 Vad händer om min make dör?
2021-01-30 Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (89960)