Arvskifte bostadsrätt

FRÅGA
Hej,min mor bor i en bostadsrätt ( HSB ) som hon betalade 675000:- för ,år 2006. Hon är 88år gammal och börjar bli "dålig". Vi funderar på om en gåva idag eller ett arv senare vid hennes bortgång är det fördelaktigaste för oss efterlevande? Hennes vilja är att skatten blir så minimal som möjligt. Hon har testamenterat bostaden till oss, 3 söner..varav 1 är död men 4 barn delar på " hans" del i testamentet. försäljningsvärde ca. 2,5 milj. / jari
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bostadsrätten tillhör skattemässigt inkomslaget kapital. Den skattemässiga påverkan inträffar först i samband med en avyttring och den förlust eller vinst som uppkommer då. När bostadsrätt ges bort i gåva eller som förskott på arv sker ingen avyttring och någon skattemässig påverkan uppstår inte i stunden för någon av parterna. Det är inte heller någon skattemässig skillnad på om fastigheten ges som arv eller gåva.

Den skattemässiga frågan uppstår istället i samband med den framtida avyttring av bostadsrätten. Ni som förvärvare kommer i samband med att bostadsrätten överlåts till er så som gåva eller förskott på arv att inträda i er mors skattemässiga situation. Genom att ni inträder i överlåtarens skattemässiga situation kommer beräkning av skattepliktigt vinst eller förlust göras utifrån det anskaffningsbelopp som er mor hade. En beskattning av värdeökningen från det att hon anskaffade fastigheten till det att ni som mottagare avyttrar fastigheten kommer således att göras. Ni kommer även vid beräkningen av belopp som kan dras av, i samband med att omkostnadsbeloppet beräknas, kunna räkna in vissa av de kostnader som er mor har haft i samband med sitt ägande, exempelvis kostnad för ombyggnation.

Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Sara Aspelin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94627)