Arvsfördelning vid ett samboförhållande när det både finns testamente och gemensamma barn

2019-01-28 i Testamente
FRÅGA
Jag och min sambo har var sitt testamente där vi ärver varandra med full äganderätt, vi har vuxna gemensamma barn, inga särkullbarn finns.Gemensamt äger vi en bostadsrätt.Var och en för sig äger en sommarstuga, samt var och en för sig har bankkonto och fonder. Betyder detta att när jag avlider ärver barnen 25% av bostadsrättens värde, 50% av min sommarstugas värde, 50% av mina bankkonto och fonder samt 50% av mina övriga tillgångar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Eftersom att du och din sambo har ett testamente som reglerar hur era tillgångar kommer fördelas efter ni avlidit är det testamentet som blir utgångspunkten i bedömningen. Av vad jag förstår det som är det din sambo som kommer ärva efter dig om du skulle gå bort först samt tvärtom om din sambo skulle gå bort först.

Om vi utgår ifrån att du har ärvt din sambos kvarlåtenskap, så är det enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken era gemensamma barn som kommer ärva efter dig – både din kvarlåtenskap samt din sambos kvarlåtenskap. Beroende på hur många barn ni har, kommer kvarlåtenskapen att delas lika mellan dem. Det betyder att den gemensamma bostadsrätten kommer delas lika mellan era barn, detsamma gäller din sommarstuga, din sambos sommarstuga, samt den resterande kvarlåtenskapen.

Om vi istället skulle utgå från att du går bort först, så kommer din sambo ärva all din kvarlåtenskap – eftersom det är så du och din sambo har valt att testamentera er kvarlåtenskap. Alltså kommer dina barn inte ha rätt att ta del av din kvarlåtenskap förens efter din sambo har avlidit. Det är först efter din sambos bortgång som barnen kommer dela lika på kvarlåtenskapen från både dig och din sambo.

Om du istället skulle önska att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt som du beskrivit i din fråga – behöver du och din sambo upprätta ett nytt testamente, där det framgår vad din sambo får ärva och hur mycket utav det – samt hur mycket du vill att era barn ska ärva direkt när ni avlider. Eftersom ni inte har upprättat ert testamente på sådant sätt kommer alltså din sambo ärva allt om du skulle gå bort först, och era barn kommer få ta del av er kvarlåtenskap först efter ni båda har gått bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2142)
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?
2019-05-20 Vilka argument finns det för att ej Successionsrätten ej skall gälla ?

Alla besvarade frågor (69223)