Arvsfördelning när ett syskon har testamenterats alla tillgångar

2014-12-10 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag äger och har lagfart över en fastighet. Det är en gåva från min pappa för några år sedan. Pappa bor kvar på fastigheten. Min pappa har en dotter från tidigare äktenskap, min halvsyster. Pappa har skrivit testamente att han vill att alla hans tillgångar ska tillfalla mig. Han har även skrivit att han givit min syster ett förskott på arvet efter en husaffär tidigare där han gick in med ca 400'. Min syster och hennes mamma står som ägare för den idag. När min pappa avlider, vad har min syster för rättigheter på arvet, då jag står som ägare på fastigheten? Endast lösöre eller har hon möjligheter att vinna 50% av tillgångarna(i fastigheten) i en ev dom i tingsrätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En gåva från en förälder är i regel att se som förskott på arv. Undantag från regeln görs om din pappa i gåvobrevet eller i sitt testamente skrivit att gåvan inte är att se som förskott på arv. Samma sak gäller om det framgick av omständigheterna i samband med att han överlämnade fastigheten till dig att gåvan inte var att se som förskott på arv. Detta framgår av Ärvdabalken 6 kap 1 § här

Även om din pappa i sitt testamente har skrivit att han önskar att alla hans tillgångar ska tillfalla dig har din halvsyster rätt till sin laglott. Laglotten är enligt Ärvdabalken 7 kap 1 § här hälften av arvslotten, dvs. vad hon skulle ha ärvt om din pappa inte hade skrivit ett testamente där han undantog henne från arvsrätten. Detta innebär att din halvsyster, förutsatt att det inte finns några andra arvstagare, har rätt till 25 % (hälften av 50%) av den totala kvarlåtenskapen. 

Pengarna som hon fick av er pappa ska naturligtvis, på samma sätt som fastigheten som du fick, räknas som förskott på arvet. Om hon har rätt till mer än de 400 000 kr som hon fick beror helt på hur stor kvarlåtenskapen (arvet) kommer att bli efter din pappa. Om 25 % av kvarlåtenskapen (din halvsysters del) överstiger 400 000 kr har hon alltså rätt till det överstigande beloppet. 

Fastigheten ingår inte i kvarlåtenskapen då du redan har tilldelats den, men om den är att se som förskott på arv (jämför den inledande texten) medför det att du redan anses ha fått en del av ditt arv och denna del kommer då räknas av från ditt arv. Detta innebär att om din halvsyster inte kan tillgodogöras 25 % beloppet från kvarlåtenskapen (med de 400 000 kr inräknade) kan du bli skyldig att ersätta henne för den resterade delen, förutsatt att du har fått mer än din del av kvarlåtenskapen (om man räknar med fastigheten).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)