Arvsfördelning efter person vars barn bor utomlands

Min mamma äger en bostadsrätt. Min syster och jag undrar om vem som kommer att ärva efter vår mamma. Vår pappa är inte svensk och bor utomlands, mina föräldrar är fortfarande gifta. Min syster är svensk medborgare men bor i Frankrike och jag är inte svensk medborgare och bor i Frankrike.

Vi undrar om vi får ärva efter vår mamma och om vi kan behålla hennes lägenhet efter hennes bortgång.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej Emami,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Internationellt privat- och processrättsliga aspekter

Jag utgår från att din mor bodde i Sverige och hade sin bostadsrätt i Sverige. Det innebär att hon vid sin död hade hemvist i Sverige. Att hon under vissa kortare perioder bodde i andra länder förändrar inte saken.

Enligt art. 4 i arvsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012) har svenska domstolar behörighet att handlägga arvsrättsliga frågor om den avlidne vid sin död hade hemvist i Sverige. Det EU-rättsliga begreppet domstol inkluderar även Skatteverket. Skatteverket är alltså behörigt att handlägga din mors dödsfall.

Det framgår vidare enligt art. 21.1 i arvsförordningen att arvsrättsliga frågor med anledning av din mors död regleras av lagen i det land där hon hade hemvist vid sin död, d.v.s. Sverige. Alltså gäller svensk rätt för fördelningen av arvet efter din mor. Det saknar i detta sammanhang betydelse att du inte är svensk medborgare och att du eller din syster bor i Frankrike.

Tillämpning av svensk äktenskaps- och arvsrätt

Jag utgår i mitt svar från att din mor inte har några särkullbarn.

Innan det är möjligt att gå in på de arvsrättsliga frågorna ska först de äktenskapsrättsliga frågorna avgöras. Jag utgår från att all din mors och din fars egendom är giftorätts. Detta är fallet såvida inte något annat har angivits i ett gåvobrev eller äktenskapsförord.

Din mors egendom ska fördelas på följande vis. Först ska enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken din mors och din fars egendom räknas samman. Hälften av egendomen ska enligt 11 kap. 3 § äktenskapsbalken tillfalla din mors dödsbo och den andra hälften ska tillfalla din far med full äganderätt. Detta kallas för bodelning med anledning av en makes död.

Den delen av dina föräldrars egendom som tillfaller din mors dödsbo efter att en bodelning har skett ska sedan fördelas enligt de arvsrättsliga reglerna. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ska hela arvet efter din mor tillfalla din far eftersom han var gift med din mor vid hennes dödsfall. Detta gäller även bostadsrätten. Det är först när din far avlider som du och din syster har rätt att ärva.

Sammanfattningsvis gäller följande. Din far får bostadsrätten. Det är därmed han som bestämmer om du och din syster ska få bo i bostadsrätten. Det är först när din far avlider som du och din syster får ärva.

För den händelse att du har ytterligare äktenskaps- och arvsrättsliga frågor med anledning av din mors dödsfall rekommenderar jag att du vänder dig till vår samarbetspartner Familjens jurist. Du kan enkelt boka ett möte med den här byrån på följande adress: http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare

fredrik.mattsson@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning