Arvsavståendes sakrättsliga skydd

Hej

Vi är fyra syskon vars mor dog för en månad sedan. Det finns inga andra arvingar/bröstarvingar än vi fyra. Vår bror har en skuld till kronofogden som är ganska liten och som han har avbetalning till kronofogen på. Han har inte gått i konkurs eller personlig konkurs. Nu undrar vi systrar om han kan avsäga sin del av arvet efter våran mamma. I så fall undrar vi hur man skriver och vilka handlingar som ska fyllas i för att hans arv går till oss 3 systrar. Arvet (den del som ska gå till vår bror) är inte på någon stor summa utan under 30 000 kr.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande arvsavstående efter arvlåtarens död finns detta inte reglerat i lag, men har accepterats i praxis. När arvlåtaren avlidit betraktas arvtagarens rätt till arv som en vanlig förmögenhetsrättslig tillgång och arvtagaren kan därmed förfoga över tillgången så som arvtagaren önskar. Det är alltså fullt möjligt för din bror att avstå sitt arv till förmån för er systrar. Det uppställs dock vissa krav på arvsavståendet för att det ska erhålla sakrättsligt skydd. Uppfylls inte dessa krav hindrar arvsavståendet inte att arvet utmäts. Det finns inget formkrav för hur detta ska göras, men i ett fall från hovrätten från 2002 sades att det ska röra sig om en tydlig och definitiv viljeförklaring att avstå från arvet. För att erhålla sakrättsligt skydd ska arvsavståendet ske innan arvsskiftet. Din bror måste därför underrätta dödsboet om arvsavståendet. Detta sker genom att underrätta boutredningsman, testamentsexekutor, eller, då dessa inte finns, övriga dödsbodelägare. Till grund för detta se NJA 1993 s. 34. För tydlighetens skulle är det bäst att göra arvsavståendet skriftligt. Det skriftliga arvsavståendet bör även lämnas in som en bilaga till bouppteckningen. Som tidigare nämnts finns dock inget formkrav och därmed ingen särskild blankett som ska fyllas i. Förslagsvis kan ni alla underteckna dokumentet för att göra det tydligt att dödsboet har underrättats.

För att arvsavståendet från er bror ska erhålla sakrättsligt skydd måste han

1 – göra arvsavståendet innan arvskifte sker

2 – meddela dödsboet. Detta gör han genom att underrätta boutredningsman, testamentsexekutor eller, om dessa inte finns, övriga dödsbodelägare

3 – Bifoga arvsavståendet som en skriftlig bilaga till bouppteckningen


Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo