Arvsavståendes påverkan på förbehåll uppställt av arvlåtare

2014-12-26 i Arvsavstående
FRÅGA
I ett testamente stadgas att ärvda tillgångar (däribland fastigheter) skall vara endkild egendom. Vid bodelningen sker ett arvsavstående av maken innebärande att fastigheterna övertas av en gemensam son. Fråga: Följer stadgandet om enskild egendom med de tillgångar arvsavståendet omfattar eller måste den som avstår arvet "förnya" stadgandet skriftligt.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då ett äktenskap upplöses görs som huvudregel en bodelning av makarnas gemensamma giftorättsgods. Egendom som är att anse som enskild egendom hålls utanför bodelningen. Detta regleras i 7 kap ÄktB. I 7:2 anges vad som kan utgöra enskild egendom. Bl.a. anges egendom som har ärvts med förbehåll om att de ska vara arvtagarens enskilda.

Det svenska rättssystemet skyddar arvlåtarens vilja och tillåter den att få verkningar i framtida rättsförhållanden, (t.ex. att enskild egendom hålls utanför en bodelning). Om ett förbehåll uppställt av arvlåtaren skulle tappa sin verkan genom ett arvsavstående skulle skyddet som svensk rätt ger arvlåtaren inte tillgodoses. Det skulle gå emot hela det tankesätt som genomsyrar reglerna om arvlåtares rätt att bestämma över sin egendom. Jag anser därför att stadgandet om enskild egendom följer med och inte behöver förnyas. Baserat på att ett förbehåll uppställt av en arvlåtare knappast kan förlora sin verkan endast för att ett arvsavstående sker.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (298)
2020-06-29 Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
2020-06-29 Hur för man över sitt arv till någon annan?
2020-06-29 Hur formulerar jag ett dokument där jag vill avsäga mig ett arv?
2020-06-28 Arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse?

Alla besvarade frågor (81635)