Arvsavstående trots skulder

Vänligen kan jag avstå mitt arv till mitt barn trots att jag har skulder hos kronofogden? Hur skall jag göra, min mor är fortfarande i livet och önskar att hennes barnbarn ärver istället då i annat fall arvet går till mina privata skulder?

Med vänlig hälsning Sam

Lawline svarar

Hej Sam! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som vill avsäga sig sitt arv eller avstå det till förmån för sina egna arvingar ska enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken (här) göra det skriftligen hos arvlåtaren. Du har alltså en möjlighet att hos din mor skriftligen avstå ditt arv. Detta måste då ske medan hon fortfarande är i livet och efter hennes död måste du underrätta dödsbodelägarna om att du har avstått ditt arv. Följden av detta blir att ditt barn träder i ditt ställe som dödsbodelägare och att du därmed aldrig erhåller någon egendom som dina borgenärer kan ta i anspråk.

Det är även möjligt att göra ett arvsavstående efter arvlåtarens död, men ett sådant arvsavstående brukar civilrättsligt betraktas som en gåva. Gåvor kan enligt 4 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) (här) under vissa förutsättningar återvinnas, vilket innebär att de ska betalas tillbaka till konkursboet. Ett sådant arvsavstående kan alltså gå åter om du försätts i konkurs, och därmed kan arvet tas i anspråk för att betala dina skulder.

Eftersom det är din mors vilja att hennes barnbarn ska ärva henne, så skulle jag dock hellre föreslå att din mor skriver ett testamente där hon förordnar att ditt barn ska erhålla hela hennes kvarlåtenskap. Fördelen med denna lösning är att arvet då tillfaller ditt barn utan att du behöver göra någonting efter att din mor avlidit. Dina skulder kan som sagt i vissa fall förhindra ett arvsavstående, men de kan givetvis aldrig begränsa din mors rätt att testamentera sin egendom till vem hon vill.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”