Arvsavstående till förmån för efterlevande partner som inte är gift

Hur skriver man ett korrekt arvsavstånde till förmån för efterlevande make? Vi är tre särkullbarn och våra föräldrar är inte gifta, är det korrekt att hänvisa till ÄB 3:9 men att kalla dokumentet "Arvsavstående till förmån för den efterlevande partnern"? Behöver vi uttryckligen skriva att vi även avstår laglotten? Vi tänker att vi alla tre skriver under avtalet men att det inte behöver bevittnas. Korrekt? Behöver även våra föräldrar skriva under eller räcker det med att de får ett original av handlingen? Något annat att tänka på?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att båda föräldrarna lever, och att ni vill fördela arvet i förmån till någon av föräldrarna i förväg. Huvudregeln är att gifta par ärver varandra. I ert fall rör det sig om partners, och i dessa fall har en efterlevande partner ingen arvsrätt, i annat fall än när det skrivits ett testamente. Det finns därför ingen lag som behandlar er situation. ÄB 3:9 som du nämner ger särkullbarn endast rätten att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make, men det finns ingen liknande regel som berör fallet då föräldrarna inte är gifta med varandra. Jag hänvisar dock till ärvdabalken (ÄB), för att visa hur ni kan gå till väga istället.

Så här kan ni gå vidare

För att den efterlevande partnern ska få ut så mycket som möjligt vid den först avlidne partnerns död, så bör era föräldrar upprätta ett testamente. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två utomstående personer, exempelvis arbetskollegor, eller vänner. De två vittnena förväntas dock känna paret väl, och ska kunna intyga att det är deras främsta vilja. Vittnena ska också förstå att det rör sig om ett testamente, men de behöver inte få reda på vad som står däri. Testamentet ska skrivas under av era föräldrar och vittnena tillsammans (10 kap. 1 § ÄB).

Utöver detta ska vittnena också vid sina namn skriva sitt yrke, hemvist och datum för bevittnandet (10 kap. 2 § ÄB första stycket).

Det finns alltså ingenting ni som barn kan göra, mer än att råda era föräldrar att upprätta ett inbördes testamente.

Hjälp med skrivande av testamente

Om ni vill ha hjälp med skrivandet av ett testamente, eller vill ha en lämplig mall att gå efter, så är ni välkomna att ta kontakt med vår Juristbyrå på http://lawline.se/boka.

Risk för att ni inte får ut något arv efter er förälder

Det står era föräldrar fritt att göra vad de vill med sina pengar under deras livstid. Därför kan de givetvis även testamentera bort dem. Ni som barn har dock alltid rätt att åtminstone få ut er laglott, vilken är bestämd till hälften av er arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om inget testamente finns ska ni få 100% av era föräldrars pengar, eller 33% vardera. Detta är er arvslott. Om era föräldrar väljer att testamentera bort alla sina pengar till den andre partnern, så har ni åtminstone rätt att få ut hälften av denna, det vill säga 16% vardera. För att ni ska få ut laglotten, krävs dock att ni påkallar jämkning av testamentet, det vill säga att ni invänder mot det och visar att er rätt av laglotten inte tillgodoses (7 kap. 3 § ÄB första stycket). Ni skulle därför i princip kunna välja att inte påkalla jämkning av testamentet, och således låta 100% av arvet tillfalla den efterlevande partnern genom testamentet. Detta ger er dock inga garantier på att ni kommer få ta del av den efterlevande partners arv när denne senare dör, så vida inte den efterlevande partnern upprättar ett nytt testamente som ger er rätt till pengar ur dennes arv.

Det finns alltså ingen regel likt den i 3:9 ÄB som tillförsäkrar er en rätt att senare, vid den efterlevande partners död, få samma procentandel av arvet som ni valde att avstå vid den först avlidne partners död. Det blir därför en fråga om hur nära ni står er förälders partner, och om ni kan lita på att denne kommer ge er pengar genom testamente vid sin död.

Sammanfattningsvis

Det finns ingen juridisk möjlighet att för er som särkullbarn att avstå rätten till arv till förmån för den efterlevande partnern, eftersom 3:9 ÄB endast tar sikte på gifta par. För att tillförsäkra den efterlevande partnern så mycket pengar som möjligt bör era föräldrar skriva ett inbördes testamente. De kan aldrig med bindande juridisk verkan testamentera bort mer än hälften av pengarna, men ni kan hur som helst välja att avstå från att påkalla jämkning i testamentet, och på så vis "ge" den efterlevande partnern 100% av pengarna. Ni får dock stå risken för att ni inte kommer att få ut några pengar vid den efterlevande partnerns död, eftersom ni i ett sådant läge inte har rätt till efterarv, och det blir därför en tillitsfråga till hur stark relation ni har till er förälders partner.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och att rättsläget över hur ni kan gå tillväga har klarnat!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”