Arvsavstående till förmån för efterlevande make

2016-07-12 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Vår mormor gick nyligen bort och hon hade 2 barn, en dotter och en son, men med två olika män. Hennes dotter var vår mamma (min och min brors) men hon är bortgången sedan långt tidigare. Även vår mammas far är bortgången sedan tidigare. Vi funderar nu vid arvsskiftet att avstå vårt arv för att den nu efterlevande maken skall kunna sitta i orubbat bo (de hade inte skrivit något testamente) men risken finns ju att maken då kan ge bort eller på annat sätt göra sig av med min och min brors arvslott t.ex till förmån för deras gemensamma barn (sonen). Kan han göra det? Kan man på annat sätt säkerställa att vår lott finns kvar den dagen maken går bort.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.
Eftersom att din och din brors mor är avliden är det du och din bror som är din mormors närmaste arvingar. Ni träder här i er mors ställe. Detta framgår av Ärvdabalken 2 kap 1§.

Eftersom att din mormor var gift ska hennes kvarlåtenskap däremot tillfalla hennes make. Du och din bror är dock s.k. särkullbarn eftersom att ni inte är barn till den efterlevande maken. Det innebär att ni kan välja att få ut era arv efter mormodern direkt eller – precis som du säger – avstå från era arv till förmån för den efterlevande maken, se Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 3 kap 9§. Om ni avstår från era arv på detta sätt har ni rätt till efterarv, vilket innebär att ni har rätt att få ut era arvsandelar efter er mormor när även den efterlevande maken har avlidit, ur hälften av dennes bo. Den efterlevande maken tilldelas din mormors egendom vid hennes död med fri förfoganderätt, vilket innebär att efterlevande make fritt kan förfoga över (sälja, nyttja, förbruka, skänka) din mormors egendom under sin livstid, men inte testamentera bort den. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.

Om det skulle vara så att det vid efterlevande makes död framkommer att denne har orsakat en stor minskning av er mormors kvarlåtenskap som ni har rätt till i efterarv, exempelvis genom att ha skänkt bort en stor del av er mormors kvarlåtenskap, ska ni efterarvingar kompenseras. Normalt sett krävs här att egendomen i vart fall har minskat med en fjärdedel för att ni ska ha rätt till kompensation. Kompensationen sker genom att ni, som ska få ut efterarv, får ta del ur den efterlevande makens egen kvarlåtenskap (som ska gå till hans egna arvingar) till så stor del som motsvarar den minskning som efterlevande make hade orsakat. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 3§ 1st.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kan man på annat sätt säkerställa att vår lott finns kvar den dagen maken går bort. Via upprättande av avtal, skuldebrev el. dylikt.?
2016-07-13 08:53
Det finns inget sätt att säkert skydda sig så att egendomen finns kvar precis så som den var när er mormor avled. Efterarvingar kan inte förhindra den efterlevande från att förbruka arvet under sin levnad. Efterlevande maken får dock er mormors kvarlåtenskap endast med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne inte kan testamentera bort det ni har rätt till - detta ger er efterarvingar ett visst skydd. För att förtydliga hur efterarvet fungerar kan sägas att vid er mormors död görs först en bodelning mellan er mormor och hennes make. Den del som tilldelas er mormor vid bodelningen utgör hennes kvarlåtenskap och det är denna som ni arvingar har rätt att dela på. Era arv beräknas sedan i andelar. Det innebär att ni har rätt till 1/2 del var, dvs. din och din brors arvsandelar är 1/2 vardera. Om ni väljer att avstå från era arv till förmån för efterlevande make har ni rätt till samma andelar när efterlevande make dör, dvs. 1/2 vardera. Om fördelningen vid bodelningen var 50/50 (detta är fallet om makarna hade full giftorättsgemenskap), beräknas era arvsandelar ur halva efterlevande makes behållning vid hans död. Ena halvan av efterlevande makes behållning utgör nämligen din mormors kvarlåtenskap, medan den andra halvan utgör efterlevande makes kvarlåtenskap. Detta innebär alltså att era arvsandelar efter er mormor beräknas ur halva efterlevande makes behållning vid hans död, oavsett vad den är. Efterlevande make kan därför inte minska er mormors kvarlåtenskap utan att även påverka och minska sin egen egendom. Du och din bror kommer alltid ha rätt att få ut 1/2 vardera ut halva efterlevande makes behållning (om makarna haft full giftorättsgemenskap). Om ni avstår från era arv kan storleken på arven alltså bli både större och mindre - helt beroende på hur stor efterlevande makes behållning är vid hans död. Skulle det vara så att efterlevande make orsakat en stor minskning gäller vad jag tidigare beskrivit, att ni har rätt till kompensation från den halva av hans behållning som ska gå till hans egna arvingar. Om ni är oroliga för att efterlevande make kommer att ge bort egendom eller göra det mer förmånligt för sina egna arvingar skulle jag råda er att inte avstå från era arv. Här får ni väga vilket ni tycker är viktigast. Hoppas att detta svar har förtydligat saken något!
2016-07-16 21:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85188)