Arvsavstående till förmån för efterlevande make

Hej Min mor avled och har 3 barn sedan ett tidigare äktenskap, i nuvarande äktenskap finns 2 gemensamma barn samt att maken har ett barn i ett tidigare äktenskap. hur blir fördelningen av arv om vi barn i mammas första äktenskap avstår vårt arv till vår styvfars frånfälle.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Jag utgår i mitt svar ifrån att de tre barnen från mammans första äktenskap väljer att avstå sitt arv till förmån för mammans efterlevande make. 

Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ska om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Är det dock så att arvlåtaren efterlämnar någon bröstarvinge (arvlåtarens barn, barnbarn osv.) som inte är den efterlevande makens bröstarvinge (s.k. särkullbarn), gäller att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen avstått sin rätt enligt vad som sägs i 9 § https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1. Enligt denna paragraf kan ett särkullbarn välja att avstå från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken. Väljer särkullbarnet att göra detta ärver den efterlevande maken särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt, vilket betyder att den efterlevande maken får förfoga över egendomen hur han/hon vill med den begränsningen att efterlevande make inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen. Avstår särkullbarnet sin arvsätt förvandlas barnets arvsrätt till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Särkullbarnet blir efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få en andel ur dennes kvarlåtenskap som motsvarar vad barnet avstod från vid först avlidna makens död. 

Vad gäller de två gemensamma barnen tillfaller deras arvslotter den efterlevande maken med friförfoganderätt. Barnen blir enligt samma princip som ovan efterarvingar och har rätt att vid efterlevande makens död få andel ur makens kvarlåtenskap som motsvarar vad maken erhöll vid först avlidna makens död.

Hoppas detta var till någon hjälp.

Vänligen, 

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo