Arvsavstående till förmån för barn

2015-09-13 i Arvsavstående
FRÅGA
jag vill avstå, vid ev dödsfall, mitt giftorättsgods till förmån för mina barn.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag förmodar av din fråga att du undrar om du kan avsäga dig det du skulle ha ärvt till förmån för dina barn.

Jag utgår ifrån i mitt fortsatta svar från att du vill att dina barn får kvarlåtenskapen som du skulle ha fått genom ett eventuellt arv. Har jag missförstått din fråga är du självklart välkommen att skicka in en ny fråga via frågeformuläret. Vill du skicka in en ny fråga rekommenderar jag att du beskriver lite mer utförligt vad du undrar över och vad du vill åstadkomma.

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till Ärvdabalken, vilken du hittar (här).

Det finns en möjlighet att avtala med den man kommer att ärva av(arvlåtaren) om att man vill avstå från sin arvsrätt till förmån för någon annan, i ditt fall dina barn. Ett sådant arvsavstående ska vara skriftligt, vilket framgår av 17 kap 2 § i Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att om du har avstått från ditt arv så gäller den avsägelsen gentemot dina arvingar också, i det här fallet dina barn. Det kan man undvika genom att skriva i den skriftliga handlingen där man uttryckt att man vill avstå från sitt arv att man vill att ens barn ska träda i ens ställe och ärva det man själv skulle ha ärvt.

En bröstarvinge är någon som är arvinge i direkt nedstigande led (barn, barnbarn osv) se 2 kap 1 § ÄB. Är man bröstarvinge så är ett arvsavstående i det normala fallet endast bindande om den som avstått från arvet får ett skäligt vederlag eller om egendom vars värde som motsvarar laglotten istället tillfaller dina barn, det vill säga dina bröstarvingar.

Laglotten är den del av arvet som arvlåtarens barn alltid har rätt till, vilket utgör halva arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Till exempel: om den som har avlidit efterlämnar fyra barn skulle deras respektive arvslott ha varit 1/4 av kvarlåtenskapen och deras laglott skulle då vara 1/8.

Alltså, du kan skriftligen med arvlåtaren (den som du ärver av) kommer överens om att du avstår ditt arv till förmån för dina barn. Och för att detta ska vara bindande (om du är bröstarvinge till den som avlidit) så krävs det att dina barn får dela på din laglott eller att du får något annat skäligt vederlag eller annan egendom som motsvarar laglotten för att du avstod arvet.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga annars är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85448)