Arvsavstående särkullbarn

2017-12-15 i Arvsavstående
FRÅGA
En fråga som fortfarande är obesvarad.Vid en bodelning är det totala värdet 4 milj. Änkan ärver hälften = 2 milj. Den avlidne mannen testamenterar med fri förfoganderätt ¼ till sin maka = 1 milj. Mannens särkullbarn ärver ¼ dvs deras arvslott = 1 milj. Ärver då mannens särkullbarn 1 milj i efterarv av änkan eller ⅓ av hennes dödsbo? Om änkan förvaltat arvet efter maken bra så skulle de i efterarv då ist för 1 milj istället kunna få typ 12milj.?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska särkullbarnens del av kvarlåtenskapen tillfalla dem direkt vid pappans död. Om särkullbarnen avstår sitt arv enligt 3 kap. 9 § ÄB har änkan rätt till hela kvarlåtenskapen, varpå särkullbarnen får ut sitt arv efter pappan först när änkan avlider.

Om särkullbarnen väljer att avstå arvet enligt 3 kap. 9 § ÄB har de ett latent anspråk på en kvotdel av änkans kvarlåtenskap. Änkan kommer ärva särkullbarnens andel av arvet med fri förfoganderätt vilket innebär att hon kan spendera pengarna (men hon får inte testamentera bort dem). Värdet på pengarna kan alltså öka, minska eller vara detsamma.

Ponera att när bodelningen är klar efter mannens död utgör hälften av änkans totala egendom arvet från särkullbarnens far. Särkullbarnen kommer då kunna göra anspråk på 50% av änkans totala egendom när hon avlider.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97478)