Arvsavstående och skydda arv från utmätning

2017-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA
HejMåste de skrivas papper innan min mamma dör för att jag ska avstå mitt arv, Kan jag avstå? Anser att jag inte kan bet min skuld till kronofogden och att mitt barn har större behållning eller min bror till arvet.Om man kan avstå vem är då lämpligast att skriva de på och båda har likadana förutsättningar.Hur går man bäst till väga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad det finns för möjligheter att avstå din rätt till arv i syfte att skydda arvet från att gå till att betala dina skulder hos kronofogden. Du kan både avstå ditt arv och avsäga dig ditt arv och jag kommer därför börja med att förklara innebörden av de båda alternativen. I slutet kommer jag även nämna ett annat alternativ som finns för att skydda arvet från utmätning.


Skillnad på att avstå arvslott och avsäga sig arvsrätt
Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken. Kvarlåtenskapen efter en avliden person fördelas mellan hens arvingar. En arvinge är den som har rätt till arv, vilket du är till din mamma när hon avlider. Du måste inte ta emot ditt arv utan kan under olika omständigheter avstå eller avsäga ditt arv.

Avstå arvslott
Arvsavstående aktualiseras först när arvlåtaren har avlidit. Ett arvsavstående är som en överlåtelse som följer den avlidnes legala arvsordning, vilket innebär att arvet går vidare till den avlidnes legala arvingar i nedåtstigande led.
Exempelvis: När din mamma avlider kan du avstå rätten till arv till förmån för ditt barn.

Avsäga arvsrätt
Reglerna om arvsavsägelse kan du hitta i 17 kap. 2§ ärvdabalken. Avsägelse innebär att arvtagaren frånsäger sin rätt till del av arvet. För att genomföra en arvsavsägelse innebär det att arvingen skriftligen avsäger sin rätt till arv till arvlåtaren, alternativt att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan.
Exempelvis: Det första alternativet innebär då att du skriftligen kan avsäga din rätt till arv till din mamma. Det andra alternativet innebär att din mamma kan skriva ett testamente i förmån till din bror eller ditt barn.

Laglottsskyddets innebörd
Som bröstarvinge (barn till arvlåtaren) har du dock en laglottsrätt(halva arvslotten). Som en huvudregel kan inte en bröstarvinge avsäga sig sin laglott. Dock finns det undantag som gör att en bröstarvinge kan avsäga sig sin laglott ändå, och det är om personen fått skäligt vederlag eller om egendom som motsvarar laglotten tillfaller en närstående (så som maka/make eller barn) till bröstarvingen. Vilket innebär att du kan avsäga hela din rätt till arv om det är så att ditt barn får egendom som hade motsvarat din laglottsrätt. Det finns därför viss fördel med att ditt barn får ta del av arvet istället för din bror.

Värt att nämna är att man inte kan testamentera så det inskränker laglottsskyddet. Dock behöver det nödvändigtvis inte vara ett hinder, för om du inte påkallar jämkning inom 6 månader innebär det att du förlorar din rätt till laglott med bindande verkan. Vilket kan ses i 7:3 ärvdabalken.

Möjlighet att skydda arvet från utmätning finns i utsökningsbalken
Det finns även ett tredje alternativ vilket innebär att du kan få ut ditt arv, men att det kan skyddas från att utmätas av kronofogden.
Enligt 4 kap. 2 § utsökningsbalken, har kronofogden rätt att utmäta egendom, vilket även inkluderar arv. Dock får egendomen enbart utmätas om det ej finns undantag i lagen. I 5 kap. 5 § utsökningsbalken, finns det alltså ett undantag som innebär att egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får bli föremål för utmätning.
Exempelvis: om din mamma upprättar i testamente att arvslotten inte får bli föremål för utmätning, kan kronofogden och andra borgenärer inte få tillgång till arvet. Detta innebär att du som arvinge kan få ditt arv, men utan att det blir föremål för utmätning.

Sammanfattning
Det finns alltså några olika tillvägagångssätt. Du kan både avstå och avsäga din rätt till arv vilket innebär att du inte får del av arvet. Det tredje alternativet är att du fortfarande kan få ut ditt arv, men att det kan skyddas från att utmätas av borgenärerna och på så sätt kommer inte arvet gå till att betala dina skulder.
1. Avstå arvslott aktualiserar när arvlåtaren avlidit, om din mamma fortfarande är vid livet är det alltså inget tillvägagångssätt som är aktuellt i nuläget.
2. Att avsäga sig rätten till arv är en möjlighet men det kan även uppstå vissa problem då du som bröstarvinge inte får säga upp din laglott hur som helst. Det är dock möjligt om du får skäligt vederlag(vanligtvis en summa motsvarande laglotten), alternativt om egendom motsvarande laglotten tillfaller en närstående till dig - så som en maka/make eller barn. Att avsäga arvet är något man gör innan arvlåtaren avlidit i skriftlig form i form av testamente eller en skriftlig arvsavsägelse.
3. Ett upprättande av testamente som säger att egendomen inte får överlåtas, får ej heller bli föremål för utmätning och egendomen blir därför skyddad från kronofogdens borgenärer. Vilket innebär att du kan få ditt arv men att kronofogden ej kan kräva utmätning av egendomen för att betala skulderna.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Behöver du och din mamma ytterligare hjälp exempelvis med att upprätta ett testamente kan du boka tid hos en av våra jurister direkt via denna länk http://lawline.se/boka.

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (347)
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv
2021-08-03 Hur avsäger jag mig min rätt till arv?
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (95665)