Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

2021-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej. Min pappa har gått bort och det finns ett arv som ska fördelas mellan oss syskon.Om jag avsäger min del av arvet och istället ger mina barn min del. Kan kronofogden ändå ta pengarna från mina barn., När jag har skulder till dom. Alltså kan kronofogden komma åt dom ändå? Mina barn är inte myndiga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna finns i utsökningsbalken (UB) och brottsbalken (BB). Jag tolkar din fråga såsom att du undrar ifall du kan avsäga ditt arv till dina barn och på så sätt undvika att kronofogden kommer åt arvet.

Arvsavstående

Arvsavstående innebär att en arvinge efter arvlåtaren gått bort avstår från hela eller delar av sitt arv till förmån för sina bröstarvingar. I ditt fall innebär det att du som bröstarvinge till din pappa väljer att avstå från ditt arv till förmån för dina barn.

Ett arvsavstående ska vara skriftligt för att vara giltigt. Du måste upprätta en arvsavståendehandling till boutredningsmannen, testamentsexekutorn, eller om det inte finns någon sådan till övriga dödsbodelägare. Du kan annars vid bouppteckningen meddela att du vill avstå från ditt arv och att det ska antecknas i protokollet.

Kan kronofogden ändå utmäta arvet?

Utgångspunkten är att pengar eller annan egendom som en person ärver utgör tillgångar som kronofogden kan utmäta (4 kap. 2 § första stycket UB). Det är därför svårt att säga ifall arvsavståendet skulle kunna skydda mot att arvet utmäts av kronofogden.

Det finns vissa faktorer som gör ett arvsavstående mer giltigt och därför kan förhindra att arvet beslagtas av kronofogden. Du måste bland annat se till att arvsavståendet är oåterkalleligt och villkorslöst formulerat. Kronofogden har annars en möjlighet att se arvsavståendet som en gåva och återvinna det till dig (vilket ger kronofogden möjlighet att utmäta arvet). Om du avstått ditt arv i tid kommer du inte ärva vilket betyder att arvet inte blir din egendom. Kronofogden kan endast utmäta din egendom (se NJA 1993 s. 34).

En annan sak du måste komma ihåg är att det i vissa fall kan vara brottsligt för en skuldsatt person att avstå från arv. Det aktuella brottet är oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § första stycket BB). För att regeln ska kunna aktualiseras måste den skuldsatta vara på obestånd eller nära till obestånd. Att vara på obestånd betyder att man inte har möjlighet att betala sina skulder och att situationen inte bara är tillfällig.

Sammanfattning

Rättsläget är som beskrivits ovan ganska otydligt kring arvsavstående. Alltså finns det inget tydligt svar på din fråga. Min rekommendation skulle därför vara att ta kontakt med en jurist för att se till att du formulerar ditt arvsavstående så att det blir giltigt. Dessutom kan en jurist hjälpa till så att du inte riskerar att göra något brottsligt. Det är såklart upp till dig att välja hur du vill göra men Lawline kan erbjuda mer ingående juridisk vägledning. Om du är intresserad av detta finns det en länk nedan som leder till tidsbokningen för Lawline Juristbyrå.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98657)