Arvsavstående när arvlåtaren är vid liv?

2020-06-16 i Arvsavstående
FRÅGA
Två makar har inga gemensamma barn, men var sitt särkullbarn.Kan särkullbarnen, medan båda makarna fortfarande är i livet, godkänna ett arvsavstående enligt ÄB 3:9?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Ytterligare tack för en specifik fråga.

Vad innebär arvsavståendet?
Bestämmelsen stadgar att om ett särkullbarn avstått från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (styvföräldern) blir särkullbarnet efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få en andel som motsvarar vad barnet avstod från vid den först avlidne makens död. Den efterlevande maken ärver särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt och barnets arvsrätt förvandlas till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Det är viktigt att avståendet uttryckligen görs till förmån för den efterlevande maken. Skulle det inte vara formulerat som ett sådant avstående kan efterarvsrätten gå förlorad (se prop. 1986/87:1 s. 353 f.)

Kan ett arvsavstående göras när makarna fortfarande är vid livet?
Ett arvsavstående kan endast göras först i samband med att arvlåtaren har avlidit, alltså inte medan arvlåtaren är i livet. Ett arvsavsägelse kan dock göras när som helst, det innebär dock att man avsäger säg arvet helt och hållet (man får inte rätt till efterarv).

Hoppas att jag kunde svara på dina fråga!

Vänligen

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85504)