Arvsavstående mellan gifta

2017-12-04 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej, Vår far har avlidit. Han och vår mor har varit separerade mer än 30 år men formellt gifta på pappret. Vår mor bor och har alltid bott i annat Nordiskt land.Är det vår mor som är ensam arvtagare med fri förfoganderätt?Hon är inte intresserad av något arv och önskar att arvet går till oss döttrar som är deras gemensamma barn.Vi har förstått att man kan avstå sin arvslott till förmån för sina legala arvingar. I vilket skede ska hon då avstå arvet?Kan man bekräfta detta i bouppteckningen (att hon vill avstå arvet) eller ska det upprättas separat dokument innan? Måste hon vara med på förrättningsmötet för bodelning? (Man kan även Avsäga arv har vi förstått till skillnad mot Avstå, vilket innebär att varken den som avsäger sig arvet eller dennes arvingar ärver något.) Det vill hon inte.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 § ska hela kvarlåtenskapen gå till er mamma eftersom jag tolkar det som att er pappa och mamma fortfarande var gifta när er pappa gick bort. Så länge er pappa inte har något annat barn (särkullbarn) ska hela arvet tillfalla er mamma där hon innehar hälften av arvet med full äganderätten och hälften av arvet med fri förfoganderätt.

Den fria förfoganderätten innebär att ni syskon tillsammans har rätt att göra anspråk på 50% av arvet efter er pappa. Detta är en andel som både kan sjunka och öka i värde beroende på vad er mamma väljer att göra med pengarna.

När er mamma avlider har ni syskon rätt att få ut 50% av arvet efter er far delat på antalet syskon enligt 2 kap. 1 § st. 2 ÄB.

Det är nu för sent för er mamma att avstå arvet från er pappa. Alternativet hade varit att er pappa testamenterade all sin kvarlåtenskap till er och gjort er mamma arvslös. Nu får ni syskon vänta på er del av arvet tills er mamma går bort. Om er mamma väljer att inte förbruka kvarlåtenskapen som hon ärvt från er pappa kommer det automatiskt att tillfalla er syskon när hon går bort; förutsatt att det inte finns någon testamentstagare med i bilden. Ni kommer alltså praktiskt taget kunna få ut lika mycket kvarlåtenskap som om ni fått hela arvet efter er pappa direkt, det handlar bara om att ni får vänta lite längre.

Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97596)