Arvsavstående i tredje arvsklassen

2017-10-11 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Min kusin gick nyligen bort och han var enda barnet (föräldrarna är döda), han var inte gift eller hade några barn.Som jag förstår det så ska arvet fördelas mellan en faster och tre mostrar.Fastern är snart 90 år och funderar på att göra ett arvsavtående till förmån för sina barn, kan hon göra det eller vad händer om hon gör det?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Det finns tre olika arvsklasser. I den första arvsklassen finns barn till den avlidne och i de fall barnen är döda, barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen finns föräldrar och i de fall föräldrarna är döda, syskon och i de fall syskonen är döda, syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). I tredje arvsklassen finns mor- och farföräldrar och i de fall dessa är döda, föräldrarnas syskon (2 kap. 3 § ÄB).

Alla andra, alltså de som inte ingår i de ovannämnda arvsklasserna har inte rätt till arv. Kusiner har alltså ingen arvsrätt.

Utifrån det jag förstått från din fråga finns det alltså ingen arvinge kvar i första och andra arvsklassen (enligt successio ordinum får man nämligen inte gå vidare till nästa arvsklass ifall det finns någon arvinge kvar i de övre arvsklasserna). Därför går vi in i tredje arvsklassen och ser där att mor-och farföräldrar finns, jag antar dock att dessa är döda då du frågar om fastrar och mostrar. Det lämnar oss med föräldrarnas syskon (OBS! Man kommer endast till detta steg om alla andra i arvsklasserna är döda).

I din fråga vill fastern avstå sitt arv till förmån för sina barn. Arvsavstånd sker först när arvlåtaren är död. Arvsavståndet innebär att arvet efter arvlåtaren ska fördelas som om den avstående dött före arvlåtaren. Detta innebär då att arvet ska fördelas som att fastern dog innan arvlåtare, vilket innebär att hennes barn inte har något rätt till arvet eftersom kusiner inte kan ärva varandra och om fastern hade dött innan syskonbarnet så skulle inte fasterns barn få ut något.

Rent juridiskt får fasterns barn inte rätt till arv genom att hon avstår till förmån för sina barn. Det man istället kan göra som rent praktiskt leder till samma resultat är att fastern tar emot arvet och ger bort det som gåva till sina barn. I och med att arvs-och gåvoskatt avskaffades 2004 blir det ingen egentlig skillnad mellan att arvsavstå eller att ge bort arvet senare som gåva.

Därför skulle jag rekommendera att fastern istället ger bort arvet som gåva till sina barn.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (347)
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv
2021-08-03 Hur avsäger jag mig min rätt till arv?
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (95697)