Arvsavstående: Förutsättningar och konsekvenser

2021-03-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Min morfar, dog nyligen och skrivit i testamentet att jag ärver 1/4 av hans tillgångar. Min syster 1/4 och min mamma 1/4 och min systers barn 1/4. Allt detta står i testamentet. Min morfar är inte min riktiga morfar heller inte min mammas riktiga pappa. Morfar har en dotter i Danmark som är en riktig dotter. Hon har redan fått ut sin andel i en gåva på 86 tusen kr som står med i testamentet. Står såhär: I samband med dessa gåvor utgivits har Mia (dottern) avsagt sig från framtida rätt till arv med hänsyn till att hon erhållit skäligt vederlag enligt ÄB 17:2. Betyder detta att allt som morfar lämnar efter sig blir vårat? Alltså saker i lägenheten, lägenheten, bil allt som finns kvar av honom. Mia (dottern) har inte rätt till något mer då hon skrivit på papper om det jag nämner ovan? Har hon rättigheter att ta något eller få ut pengar från honom trots det hon skrivit på? / Emelie
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar omständigheterna som sådana att er morfar hade två bröstarvingar, er mor och er morfars dotter i Danmark.

Utgångspunkten vid arvskifte är att varje bröstarvinge har rätt till sin laglott, se ärvdabalken (hädanefter ÄB) 7 kap. 1 §. Vilket i ert fall innebär ¼ eftersom er morfar lämnade två bröstarvingar efter sig. Som ni dock nämner har dottern i Danmark avsagt sig sitt arv enligt 17 kap. 2 § ÄB, vilket är bindande i det fall den som avsäger sig arvet erhållit skäligt vederlag (precis som ni framför). Det finns dock ett undantag som kan komma att göra arvsavsägelsen ogiltig. Det skulle vara om dottern i Danmark var underårig när hon tecknade avtalet, se föräldrabalk 15 kap. 6 §. Vidare, innebär avsägelsen att den avståendes arvingar inte heller kan göra anspråk på arvet om ingen annan tydlig omständighet tyder på det, se 17 kap. 2 § st 3 ÄB. Slutligen ses avstående av arv som en civilrättslig gåva och kan komma att bli aktuellt för återvinning i konkurs m.m, om den avstående riskerar konkurs.

Vad innebär detta för er:

Av situationen ni beskriver så finns det inget som uttryckligen tyder på att dottern i Danmark erhåller någon möjlighet att göra anspråk på arvet. Vad avser vem som ärver vad är inte specificerat, men kan komma att förtydligas i en kommande bouppteckning enligt 20 kap. 1 § ÄB.

Hoppas ni känner att er fråga har besvarats och stort lycka till!

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96382)