Arvsavstående eller arvsavsägelse

2016-11-24 i Arvsavstående
FRÅGA
Min son har genom advokat gjort ett arvsavstående. På slutet står: " Avståendet gäller även min rätt till laglott och är bindande jämväl mot mina framtida arvtagare". Han har ett barn som är 20 år. Gäller arvsavståendet även för barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finner du i Ärvdabalk (1958:637), härefter ÄB.

Till att börja med vill jag poängtera att det är skillnad mellan en arvsavsägelse och ett arvsavstående. Jag kommer nedan redogöra för de båda.

Arvsavsägelse

Det finns enligt ÄB 17 kap. 2 § möjlighet för en arvtagare att avsäga sig sitt framtida arv, vilket sker medan arvlåtaren fortfarande är i livet. Detta medför även att arvtagarens avkomlingar mister sin istadarätt, alltså rätten att ärva i sin avlidne förälders ställe, om inget annat har avtalats. Eftersom det framkommer uttryckligen att det även skall gälla mot din sons framtida arvtagare så innebär det omfattar din sons barn också.

Det föreligger dock en laglig rätt för en bröstarvinge att få ut sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (den del av arvet som skulle tillfalla bröstarvingen genom lag), ÄB 7 kap. 1 §. Ett arvsavstående kan som huvudregel inte göras om inte bröstarvingen har fått skälig ersättning motsvarande sin laglott. Det går dock för en bröstarvinge att avsäga sig sin laglott utan ersättning om egendomen tillfaller arvingens make eller avkomlingar.

Ett avsägande måste ske skriftligen, om inte arvtagaren gör avsägandet genom godkännande av testamente.

Arvsavstående

Arvsavståenden finns inte reglerat i lagen men innebär att den som har fått ett arv kan avstå från detta och avståendet kan göras först efter det att arvlåtaren har avlidit. Arvtagaren kan avstå från hela arvet, en del av det eller avstå ett visste belopp. Vid ett arvsavstående så fördelas arvet som om arvtagaren avlidit före arvlåtaren, i enlighet med ÄB 2 kap.

Även ett arvsavstående måste vara skriftligt och inges senast i samband med registreringen av bouppteckningen. Ett arvsavstående måste vara oåterkalleligt och villkorslöst.

Det är alltså beroende av om arvlåtaren fortfarande är i livet eller ej som en arvsavsägelse alternativt ett arvsavstående aktualiseras. Jag tolkar din fråga som att det är en avsägelse som din son har gjort och då gäller denna även för hans barn.

Skulle du ha några vidare funderingar eller om svaret är oklart på något sätt är du välkommen att kontakta mig på kristina.svensson@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (312)
2020-10-30 Ärver man skulder som föräldrarna var skyldiga att betala?
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?

Alla besvarade frågor (85652)