Arvsavstående efter dödsfall

Hej!

Min mormor har avlidit och efterlämnar endast sin son! Hennes man dog tidigare! Hennes dotter (min och min systers mamma) avled också tidigare! Vilka blir arvingar är det hennes son och jag och min syster blir bröstarvingar??

Jag ska göra bouppteckningen vill bara att det ska bli rätt där!

Jag och min syster vill att hennes son ska ärva allt eftersom hon har inte några tillgångar egentligen!

Måste vi ändå stå som arvingar i bouppteckningen eller räcker det att hennes som står där!??

Tacksam för svar!


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta hur arvet efter din mormor kommer att fördelas och om det finns möjlighet att avstå sin arvslott.

Allmänt hur arv fördelas mellan arvingar

I svensk rätt tillämpas parentelsprincipen vid fördelning av arv. Principen innebär att arvingarna delas in i olika arvsklasser. Till den första arvsklassen hör bröstarvingar och särkullbarn, det vill säga barnen till den avlidne, 2 kapitlet 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Den andra arvsklassen består av den avlidnes mor och far, 2 kapitlet 2 § ÄB. Till sist den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kapitlet 3 § ÄB.

Det är först om det inte finns någon i första arvsklassen som man går vidare till andra arvsklassen och sedan sist till den tredje och sista arvsklassen. En arvsklass måste vara hela tom för att man ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. Det innebär att om en arvinge avlidit men lämnat barn efter sig har barnen rätt att träda i den avlidnes ställe och erhålla arvet. Det nämnda följer av den så kallade istadarätten.

Till sist måste även stirpalgrundsatsen tillämpas som innebär att varje gren inom en arvsklass har rätt att utfå lika stort arv. Det innebär att om någon avlidit men lämnat barn efter sig får barnen dela på den andel som den avlidne skulle erhållit om denne var vid liv.

Hur arvet kommer fördelas i din situation

Din mormors barn, dvs din mor och din morbror tillhör första arvsklassen. Om din mormor inte skrivit något testamente som stadgar annat kommer alla hennes tillgångar fördelas lika mellan din mor och din morbror. Eftersom din mor inte är vid livet träder ni i hennes ställe. Det innebär att du och din syster kommer få dela lika på er mors arvslott.

Arvsavstående

Arvsavstående innebär normalt sätt att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit. Detta kan göras fram till dess att arvskifte sker. I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från sitt arv. Det är inte reglerat i lag hur ett arvsavstående ska ske men enligt Skatteverkets handledning för bouppteckningsärenden ska en skriftlig handling om arvsavstående lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Vid arvsavstående fördelas arvet mellan övriga arvingar.

Det innebär att i samband med bouppteckningen bör du och din syster lämna in en skriftlig handling till Skatteverket där ni förklarar att ni avstår från ert arv. Då kommer arvet istället tillfalla er morbror.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HamnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo