Arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse?

2020-06-28 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Min sambos pappa avled just i Portugal där han levt sina sista år. Där bor också min sambos syster, som i förskott på arv fått en fastighet där. Min sambo och hans syster är överens om att han skall ärva en motsvarande fastighet i Sverige. De ska nu göra en bouppteckning och systern ska då alltså avstå allt i Sverige till förmån för min sambo. Räcker det att göra en bouppteckning med de två dödsbodelägarna och sen att hon genom ett gåvobrev skänker sin del. Utan att hennes arvingar sen kan kräva något i efterhand?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka tillvägagångssätt din sambos syster bör ta för att inte ärva din pappa till förmån för sin bror.

Alternativ
En arvinge kan göra ett arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse. Arvlåtare kallas den person från vilket arvet härstammar och den med rätt till arvet kallas för arvtagare. Det finns flera sätt att neka arv på olika sätt, vilka leder till olika effekter för arvtagaren och/eller dess framtida arvingar.

Arvsavstående
Din sambos syster kan göra ett arvsavstående. Arvsavstående innebär att den som fått ett arv kan välja att avstå från arvet. Arvtagaren får själv välja om hela, en del av eller en andel av arvet ska avstås ifrån.
Ett arvsavstående gör man enklast genom att i en skriftlig handling förklara att man avstår från sitt arv. Denna handling ska därefter skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Arvsavsägelse
Arvsavsägelse är en möjlighet för arvtagaren att avsäga sitt framtida arv. Det framkommer av 17 kap. 2 § Ärvdabalk (hädanefter ÄB) att arvsavsägelse ska ske medan arvlåtaren är i liv antingen genom att avsägelsen sker skriftligen hos arvlåtaren eller genom godkännande av testamente där det framgår att arvtagaren inte ärver något. Detta är viktigt då arvtagare har rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Arvsavsägelse i 17 kap. 2 § ÄB är således ett undantag till berättigandet till laglotten i 7 kap. 1 § ÄB.

Vid arvsavsägelse mister arvtagarens barn sin rätt till efterarv, om inget annat bestämts. Detta sker oftast när arvlåtaren fortfarande är i livet, vilket troligtvis inte är möjligt i detta fall.

Arvsöverlåtelse
Arvsöverlåtelse innebär att arvtagaren överlåter sitt arv (eller en del/andel av arvet) mot eller utan ersättning. Detta sker då efter arvet har delats ut till dödsbodelägarna.

Sammanfattning
Då arvlåtaren redan är avliden skulle jag rekommendera er att göra ett arvsavstående där det framgår av en skriftlig handling att arvtagaren avstår arv till fördel för en annan arvtagare. Möjligheten till arvsöverlåtelse finns också, men är lite mer komplicerad än ett arvsavstående.
Viktigt att betona vid arvsavstående är att dessa handlingar ska inkomma till Skatteverket för registrering. Jag rekommenderar även att kontakta Skatteverket för fler frågor och hjälp för hur ni bäst går tillväga med handlingar och liknande.


Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (321)
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv
2020-12-11 Kan man avstå från arv för att överlåta arvet direkt till sina barn?


Alla besvarade frågor (88120)