Arvsavstående

2021-05-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Ang arvsavstående: Jag har tre kända bröstarvingar, är frisk ensamstående närmare 70 år och vill inte att dessa barn ska ärva ett enda öre efter mig. Har bättre ekonomi än de flesta, tillgångar i fastigheter och värdefullt lösöre. Har varit mycket generös och hjälpsam mot barnen tidigare, nu runt 30 år gamla, men de har varit självupptagna i flera år nu, och vi har numera ingen kontakt. Förhoppningsvis kan de nog tänkas skriva under ett arvsavstående, men vad jag förstått gäller detta inte laglotten. Barnen vet om att jag har stora tillgångar och ändå har de visat mycket mindre intresse för mig än jag för dem under flera år. Hur gör jag alla tre helt arvlösa? Har under lång tid funderat på att grunda en stipendiestiftelse för studenter vid min gamla högskola, går det att juridiskt förena med att bröstarvingarna avstår hela arvet efter mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag uppfattar det som att er önskan är att era barn inte ska ärva någonting från er.

Möjligheten att avstå från arv regleras i 17 kap. 2 § ärvdabalk (1958:637).

I bestämmelsen framgår det att det är upp till arvingen att bestämma huruvida de vill avstå från sitt arv eller i detta fall sin laglott. Beslutet ligger således hos era arvingar. I det fall era arvingar skulle avstå från sin laglott ser jag inga hinder för att ni ska kunna testamentera er kvarlåtenskap i syfte att grunda en stiftelse.

Jag hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och att det löser sig på bästa sätt för er.

Harald Myrenfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (334)
2021-05-31 Arvsavstående
2021-05-20 Hur stor andel av sina arv behöver de gemensamma barnen överlåta till sitt halvsyskon för att alla barnen ska ärva lika mycket netto?
2021-05-18 Kan min mor avstå arvet från min far till förmån för mig?
2021-05-15 Avstå från arv till förmån för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93144)