Arvsavstående

Ang arvsavstående: Jag har tre kända bröstarvingar, är frisk ensamstående närmare 70 år och vill inte att dessa barn ska ärva ett enda öre efter mig. Har bättre ekonomi än de flesta, tillgångar i fastigheter och värdefullt lösöre. Har varit mycket generös och hjälpsam mot barnen tidigare, nu runt 30 år gamla, men de har varit självupptagna i flera år nu, och vi har numera ingen kontakt. Förhoppningsvis kan de nog tänkas skriva under ett arvsavstående, men vad jag förstått gäller detta inte laglotten. Barnen vet om att jag har stora tillgångar och ändå har de visat mycket mindre intresse för mig än jag för dem under flera år. Hur gör jag alla tre helt arvlösa? Har under lång tid funderat på att grunda en stipendiestiftelse för studenter vid min gamla högskola, går det att juridiskt förena med att bröstarvingarna avstår hela arvet efter mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag uppfattar det som att er önskan är att era barn inte ska ärva någonting från er.

Möjligheten att avstå från arv regleras i 17 kap. 2 § ärvdabalk (1958:637).

I bestämmelsen framgår det att det är upp till arvingen att bestämma huruvida de vill avstå från sitt arv eller i detta fall sin laglott. Beslutet ligger således hos era arvingar. I det fall era arvingar skulle avstå från sin laglott ser jag inga hinder för att ni ska kunna testamentera er kvarlåtenskap i syfte att grunda en stiftelse.

Jag hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och att det löser sig på bästa sätt för er.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo