Arvsavstående

2017-02-15 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej.Om ett särkullsbarn inte vill ha något arv alls och inte deras barn i sin tur kan åberopa något arv i efterhand. De har sagt detta muntligt men vill ha ryggen fri även efter bouppteckning och arvsskifte.Jag vill ha ett dokument som de skriver under. Vad bör jag tänka på vid formuleringen i detta brev? Jag vill hänvisa till ÄB i formuläret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett särkullbarn inte vill ha något arv för sin egen eller sina arvingars del kallas detta för arvsavsägelse. En arvsavsägelse sker hos arvlåtaren skriftligen där arvingen avsäger sig sin rätt till sitt arv. Det är viktigt att detta sker skriftligt, och att det av dokumentet tydligt framgår att det just handlar om en arvsavsägelse. Dokumentet ska inte bli föremål för en annan tolkning. Vidare är det även bra med namnförtydligande, underskrift samt datum från båda parter. Det är vidare viktigt att den som avsäger sig sitt arv, att denna person är myndig!

Om du vill hänvisa till lagrum ska detta göras till Äktenskapsbalken 17 kap. 2§.

En arvsavsägelse kan även ske genom godkännande av testamente som inskränker ens legala arvslott.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (322)
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv

Alla besvarade frågor (88388)