Arvsavstående

2016-06-28 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag och min bror är enda bröstarvingar efter vår pappa. Han hade en villa och det finns mest skulder i boet. Om jag avstår från arvet och det går vidare till mina barn. Kan de också avstå arvet? Det är mycket osämja i släkten som vi vill slippa helt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som bröstarvinge har möjlighet att avsäga dig din rätt till arv enligt ärvdabalkens 17 kap 2§, detta måste göras skriftligen till arvlåtaren om det inte sker genom ett godkännande av testamente.

En bröstarvinge, barn till arvlåtaren, har dock en laglottsrätt som enligt huvudregeln hen inte kan avsäga sig sin rätt till utan att få skälig ersättning. Under vissa omständigheter är det möjligt att utan kompensation avstå denna rätt, såsom till exempel att egendom tillfaller en närstående till arvingen, exempelvis en maka eller barn. Detta framkommer av 17 kap 2§ ärvdabalken .

Däremot så faller dina barns arvsrätt i och med att du avsäger dig din arvsrätt enligt samma bestämmelse. De behöver således inte själva avsäga sig sin arvsrätt då istadarätten (rätten som gör att de annars träder in i ditt ställe om du inte mottar arvet) inte längre gäller.

Genom att du avsäger dig din rätt till arv kan ni således undvika att ta del av arvet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (321)
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv
2020-12-11 Kan man avstå från arv för att överlåta arvet direkt till sina barn?


Alla besvarade frågor (88087)