Arvsavstående

2015-06-28 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! För ca 10 år sedan blev min styvfar kallad till bouppteckning för att ärva en del efter sin bortgångna far. De hade ingen kontakt med varandra på många många år. Min styvfar gick aldrig på bouppteckningen då han inte ville ha något från sin far. Men han skickade aldrig iväg något skriftligt om sitt avstående. Min styvfar gick bort i år och vi undrar hur det ligger till med det arvet han skulle få. Har det fördelats till andra släktingar eller finns det någon möjlighet att det finns kvar?
SVAR

Hej och tack för din fråga,


Först och främst ska skiljas på att avsäga rätten till arv och att avstå från sitt arv. Det första fallet innebär att man skriftligen hos arvlåtaren avsäger sig sin rätt till arv. När det är fråga om bröstarvingar (arvlåtarens barn) krävs dessutom något slags kompensation för avståendet.


Arvsavståenden regleras inte i lag. Ett avstående innebär att arvingen, efter att arvlåtaren dött, avstår från sitt arv efter arvlåtaren. Arvet fördelas då istället på det sätt det skulle ha gjort om arvingen dött före arvlåtaren. Det innebär att det i första hand går till den avstående arvingens egna bröstarvingar. Den allmänna arvsordningen finns i 2 kap. ärvdabalken.

Av det du berättar låter det inte som om din styvfar avsagt sig rätten till arv. Det förefaller snarare vara fråga om ett avstående. Arvet bör ha fördelats, men för att vara på den säkra sidan kan du kontakta bouppteckningsmannen som skötte bouppteckningen eller någon av de övriga dödsbodelägarna.

Lycka till!

Julia Tigerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (300)
2020-07-09 Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?
2020-07-04 Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?
2020-06-29 Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
2020-06-29 Hur för man över sitt arv till någon annan?

Alla besvarade frågor (81838)