Arvsavsägelse och bröstarvinges avkomlingars rätt till arv

2019-02-24 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag undrar över detta med att avstå ifrån arv ifrån sina föräldrar. Har läst Era tidigare liknande svar, men skulle önska få följande enkelt förklarat;Jag som son önskar inte ärva mina föräldrar. Jag har en son och undrar om han kan få ärva min del istället och min syster andra hälften? Skulle isåfall vila veta hur jag går tillväga, om jag själv genom advokat, annat ombud kan ordna detta? Tacksam för ett så enkelt och tydligt svar som möjligt utan för många hänvisningar direkt till lagtext då denna är svår att till fullo förstå för en lekman.Mycket tacksam för Ert svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du kan välja att göra en arvsavsägelse, vilket innebär att du innan arvlåtarens död avsäger dig rätten till arv. Som utgångspunkt påverkar det rätten för dina bröstarvingar att ta arv från arvlåtaren genom att din "gren" blir avskuren och inget arv tillfaller dem, vilket regleras i 17:2 ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

För att göra ett giltigt avstående krävs dels att du är myndig, dels att det görs skriftligt hos arvlåtaren. Om du är bröstarvinge, vilket är fallet för dig, krävs som huvudregel att du inte kan avsäga dig ditt arv utan att du får skälig ersättning för den laglott som du har rätt till. Enligt 17:2 ÄB kan du dock under vissa omständigheter avsäga dig din laglott, under förutsättning att en närstående till dig – t.ex. din maka eller dina barn – istället får egendom tilldelad sig. Ett alternativ skulle vara att du istället avstår arvet till förmån för dina barn när din förälder är avliden, vilket också kommer att resultera i att dina barn får träda i ditt ställe. Om du skulle hinna avlida innan din förälder, kommer dina barn också få träda i ditt ställe vad gäller arv, vilket framgår av 17:2 2 st. ÄB.

Jag håller med om att lagen bitvis är svårtydd och allra bäst kanske kan vara att ta hjälp av sakkunnig jurist, vilket våra jurister på Lawline gärna hjälper till med.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (251)
2019-07-12 Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?
2019-06-30 Arvsavsägelse
2019-06-26 Kan en bröstarvinge få sin laglott trots att denne har avsagt sig rätten till den vid ett tidigare tillfälle?
2019-05-19 Ska man avstå eller avsäga sig ett arv?

Alla besvarade frågor (71168)