Arvsavsägelse och arvsavstående

Jag undrar om jag kan överlåta min arvsdel/lott från min far till förmån till mina barn? Utan att arvet skall gå igenom mig först?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är ja, det går bra att avstå din rätt till arv till förmån till dina barn utan att arvet ska gå igenom dig först.

Arvsrätt i det enskilda fallet kan slutligen vara utesluten eller uppskjuten på grund av att arvingen på ett eller annat sätt själv avstått sin rätt till arv. Detta kan ske genom arvsavsägelse eller arvsavstående, dock är det inte riktigt samma sak. Båda fallen betyder att man avstår från arv men jag ska förklara skillnaden nedan.

Arvsavsägelse

En arvinge kan helt och oåterkalleligt avstå från sin rätt till arv från en utpekad person, i ditt fall din far, vad som här betecknas som att avsäga sig sin arvsrätt, är något som regleras i 17 kap 2 § Ärvdabalken. Avsägelse av rätt till arv kan ske antingen genom att man godkänner ett av arvlåtaren upprättat testamente till förmån för någon annan, (tex till förmån för dina barn och inte till dig) eller genom att på annat sätt skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man avstår från sin arvsrätt.

Hade det exempelvis varit så att testamentet hade föreskrivit att egendomen skulle gå till någon annan än dig så hade en arvsarvsägelse, om inte annat framgår av omständigheterna inneburit att inte heller att dina barn fått del av arvet.

Arvsavstående

I ditt fall är det arvsavstående som blir aktuellt eftersom som jag förstår det så finns det inget testamente. Ett avstående innebär att an avstår från sitt arv från arvlåtaren (din far) och låter arvet "trilla vidare" ner i arvsklassen, i detta fall till dina barn. Dina barn kommer då träda i ditt ställe. Avstående kan gälla hela eller delar av arvet. Det enda du behöver göra är egentligen att du säger att du avstår din rätt till arv. Dock att det bästa att du får ner detta skriftligen. Det krävs inga direkt formkrav. Men ur bevishänseende är det bra om du skriftligen skriver ned att du avstår din rätt till arv till förmån för dina barn.

Sammanfattningsvis så är en arvsavsägelse att man helt och hållet avsäger sig allt arv och ingen därefter kommer kunna ärva. Medan ett arvsavstående innebär att arvet hoppar över dig och vidare till näst på tur, dvs dina barn.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”