Arvsavsägelse och arvsavstående

Önskar avsäga mig arv från min mor.Hur ska jag formulera mig?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det går att avsäga sig sin rätt till framtida arv enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken.

För att arvsavsägelsen ska bli bindande måste du skriftligen meddela din mor att du vill avsäga dig din arvsrätt efter henne, eller godkänna ett testamente som inskränker din arvsrätt. Huvudregeln är dock att en bröstarvinge inte kan avsäga sig sin laglottsrätt (halva arvslotten). Eftersom du är bröstarvinge krävs det alltså att avsägelsen sker mot skäligt vederlag motsvarande laglotten vid tidpunkten för arvsavsägelsen. Undantag från huvudregeln kan dock göras om någon närstående till arvingen får eller har fått egendom av arvlåtaren till ett värde som motsvarar laglotten.

Du kan även välja att avstå ditt arv genom skriftligt överenskommelse med arvlåtaren. Då "hoppar" arvet över dig till förmån för dina arvingar.

Viktigt att vara tydlig i arvsavsägelsen så att det inte uppstår utrymme för tolkning efter det att arvlåtaren gått bort.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Niklas JunkerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo