FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående12/06/2018

Arvsavsägelse för dödsbo trots testamente

Skulle vilja ställa en fråga är det juridisk rätt vid dödsbo, där 2 arvingar äger hälften var, kan man som levande person skänka bort sin del, då det finns ett testamente att 2 arvingar äger hälften var ? Med vänliga hälsningar Sara.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill avstå din arvslott. Jag förstår det också som att du undrar om det är möjligt eftersom en annan vilja framgår av arvlåtarens testamente.

Det finns två olika sätt att avstå från en arvslott.

Skillnad mellan arvsavsägelse och arvsavstående

Arvsavsägelse: Du kan avtala bort din rätt till framtida arv genom en arvsavsägelse. Detta görs alltså innan arvlåtarens död. Arvsavsägelsen görs skriftligen med arvlåtaren och sker genom godkännande av testamentet i enlighet med 17 kap 2 § Ärvdabalken. I ett sådant fall har inte du längre rätt till ditt arv.

Något som också är viktigt att poängtera i frågan är att du som avstår din arvslott inte kan bestämma vem som ska träda in i ditt ställe. Du kan alltså inte bestämma vem arvet ska tillfalla, utan detta bestäms av den legala arvsordningen. Ex. om du avsäger dig din arvslott, fördelas arvet såsom om du skulle avlidit innan arvlåtaren. Om ni ex. är två syskon och du avsäger dig arvet, kommer din arvslott att tillfalla ditt syskon.

En arvsavsägelse är dock inte aktuellt i det här fallet, eftersom det rör sig om ett arvsavstående efter arvlåtarens död.

Arvsavstående: Ett arvsavstående innebär istället att du avstår från arvet efter arvlåtarens död. Ett sådant arvsavstående görs i en bilaga i samband med bouppteckningen till Skatteverket. Det görs alltså en notering om detta i samband med bouppteckning. Mer går att läsa här: https://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001783/46104.pdf

Sammanfattning

Ett alternativ för dig i den här situationen skulle vara att göra ett arvsavstående. Det är möjligt trots att den testamentariska viljan säger annat. Det görs i samband med bouppteckningen till Skatteverket.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna om det skulle råda några oklarheter!

Linnéa CarnrotRådgivare
Hittade du inte det du sökte?